Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.444.2019.JOK [PIA] Dostawa serwerów i sprzętu serwerowego na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Budowa i wdrożenie platformy innowacyjnej administracji (PIA)” Przetarg nieograniczony 09.09.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.425.2019.RST [OSE-S] Dostawa media konwerterów Zasada konkurencyjności 04.09.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2131.401.2019 RST [OSE2019][OSE-D][OSE-S] Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 20.09.2019 12:00 powyżej progów unijnych
Dialog Techniczny dot. "Zakupu licencji do pozycji książkowych, zgodnie z wykazem lektur szkolnych, określonym w aktualnych rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej dotyczących podstawy programowej, dla NASK-PIB w różnych formatach" 09.08.2019 16:00
ZZ.2111.277.2019.PKO[EZD RP] Dostawa urządzeń mobilnych Przetarg nieograniczony 27.06.2019 11:00 do progów unijnych
Zapytanie o wartość szacunkową aplikacji wykorzystywanej do alokacji i rozliczania czasu pracy pracowników NASK Szacowanie wartości zamówienia 12.06.2019 15:00
ZZ.2111.217.2019.PKO [EZD RP] Świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby realizacji projektu EZD RP, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki własności intelektualnej oraz wsparcia postępowań o udzielanie zamówień Usługi społeczne 14.05.2019 12:00
ZZ.2131.179.2019.MKR[KEI] Świadczenie usług pośrednictwa w zakupie powierzchni prasowej Zasada konkurencyjności 19.04.2019 12:00
ZZ.2131.170.2019.JOK [OSE2019] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 24.04.2019 12:00
ZZ.2131.104.2019.JOK [OSE 2019] Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s i 100 Gbit/s pomiędzy Węzłami Centralnymi i Regionalnymi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 25.03.2019 12:00
do góry