Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.95.2020.MPU[OSE-S] UNIEWAŻNIONE: Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego i parametrów środowiskowych oraz systemu wykrywania otwarcia drzwi w szafach teleinformatycznych na potrzeby utrzymania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności
ZZ.2111.99.2020.JOK [OSE2020] Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w lokalizacji użytkowanej przez NASK- PIB Przetarg nieograniczony 26.03.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.27.PKO.2020[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2020] „Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK” ( 3 części) Przetarg nieograniczony 07.04.2020 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.62.2020.MWA [OSE 2020] Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Regionalnymi OSE i Węzłami Sieci Miejskich” Części nr 1 - 8 26.02.2020 12:00
ZZ.2131.47.2020.MAW [OSE-S] Zakupu wdrożenia automatyzacji DNS, w tym zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu OSE Zasada konkurencyjności 05.03.2020 12:00
ZZ.2131.6.2020.RST [OSE-S] Dostawa i wdrożenie systemu CG-NAT wraz z przełącznikami Ethernet Zasada konkurencyjności 18.02.2020 12:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2110.643.PKO.2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB Przetarg nieograniczony 22.01.2020 10:00
ZZ.2111.614.2019.PKO[OSE2019] Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo Przetarg nieograniczony 11.12.2019 11:00
ZZ.2111.589.2019.PKO[OSE2019] Organizacja w Łodzi „Forum OSEregio” promującego program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Usługi społeczne 08.11.2019 10:00
ZZ.2131.559.2019.MWI [OSE2019] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Części nr 1-893 (liczba Części 893) Wyłączone spod ustawy Pzp 29.10.2019 12:00
do góry