Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla NASK-PIB na okres 12 miesięcy” (2 Części)

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2110.5.2020.250.PKO
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 30/09/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry