Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZOSE.2131.35.2021.198.TKI [OSE-S] „Zakup urządzeń NGFW na potrzeby sieci OSE” 20.07.2021 12:00
ZZOSE.2111.10.2021.197.DTR[EZD-RP] Dostawa stacji roboczych dla pracowników NASK Tryb podstawowy bez negocjacji 25.06.2021 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2131.33.2021.186.DTR[OSE-B] Rozbudowa Centralnego Węzła Bezpieczeństwa na potrzeby Sieci OSE 19.07.2021 12:00 powyżej progów unijnych
ZZPiZ.2111.13.2021.126.MKR[EZD RP] Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo" (2 części) Tryb podstawowy bez negocjacji 10.06.2021 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2131.31.2021.160.TKI [OSE-D][OSE-B][OSE-S] Dostawa i wdrożenia Systemu Analityki Sieci 29.06.2021 12:00
ZZOSE.2111.7.2021.161.RST [PIA3] Wykonanie aplikacji internetowych „Platformy Konkursowej GovTech” oraz „Systemu eRekrutacje” 07.06.2021 11:00
ZZPiZ.2110.7.2021.54.MWI Zapewnienie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego przełączników sieciowych firmy Juniper i Cisco oraz firewalli firmy Fortinet, w podziale na 6 części 09.06.2021 11:00 do progów unijnych
Dotyczy informacji o wstępnych konsultacjach rynkowych w przedmiocie: Dostawa patchcordów światłowodowych do światłowodowych paneli krosowych o wysokiej gęstości złączy 04.06.2021 12:00
ZZOSE.2131.28.2021.151.DTR[OSE2021] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Części nr 1 – 575 01.06.2021 10:00
ZZPiZ.2111.12.2021.118.MWI [EZD RP] Dostawa oprogramowania programistycznego na potrzeby realizacji projektu EZD RP 20.05.2021 11:00 do progów unijnych

Wybierz Strony

do góry