Zamówienia publiczne

NASK – PIB informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/ w module „Lista postępowań otwartych”.

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZOSE.2621.48.2022.300.ADO[OSE2022] INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM
ZZOSE.2621.47.2022.299.ADO[OSE2022] INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM
ZZOSE.2621.46.2022.291.TKI[OSE2022] INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM
ZZOSE.2621.43.2022.269.DTR[OSE2022 INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM
ZZOSE.2621.42.2022.268.DTR[OSE2022] INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM
INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
Szacowanie wartości zamówienia na Rezerwację, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, rezerwacje i zakup miejsc hotelowych na potrzeby NASK-PIB Szacowanie wartości zamówienia 09.06.2022 14:00
Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie wariantowych koncepcji technicznych zasilania Centrum Przetwarzania Danych w energie elektryczną zarówno przez OSD, jak i z wykorzystania OZE oraz wodoru Szacowanie wartości zamówienia 10.05.2022 15:00
ZZPiZ.272.8.2022.57.MKR[KOWR-PZ] Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. Paszportyzacja polskiej żywności – pilotaż [KOWR-PZ] Przetarg nieograniczony 29.04.2022 09:00 powyżej progów unijnych
ZZPiZ.2611.5.2022.39.MKR[KCPD] Badania ankietowe na potrzeby usługi data center w sektorze GovTech w Polsce Tryb podstawowy bez negocjacji 07.03.2022 09:00 do progów unijnych
do góry