Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.213.2018.JOK [OSE-2018] Najem długoterminowy (36-miesięczny) 38 pojazdów wraz z usługą serwisową ubezpieczeniem i innymi usługami Przetarg nieograniczony 24.07.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.151.2018.MKR [OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2018][eRPL][FORENSICS] Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych oraz dysków - 4 części Przetarg nieograniczony 19.07.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.205.2018.TKI [OSE-D][OSE-S][OSE-2018] „Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Zasada konkurencyjności 22.06.2018 12:00
ZZ.2110.186.2018.KJA Organizacja XXII Konferencji nt. bezpieczeństwa teleinformatycznego SECURE Usługi społeczne 15.05.2018 12:00
ZZ.2110.174.2018.MKR[FORENSICS] Dostawa i zabudowa pojazdu - II postępowanie Przetarg nieograniczony 08.05.2018 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.96.2018.TKI [OSE-2018] Dostarczenie systemu contact center jako usługi na potrzeby projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 24.04.2018 12:00
ZZ.2110.136.2018.MKR[FORENSICS] Dostawa i zabudowa pojazdu - postępowanie unieważnione Przetarg nieograniczony 19.04.2018 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.131.2018.AFG [OSE2018][OSE-S][OSE-D][OSE-B] Dostawa telefonów komórkowych dla NASK-PIB Zasada konkurencyjności 11.04.2018 12:00
ZZ.2111.95.2018.MKR[KEI] Monitoring rezultatów kampanii na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych Przetarg nieograniczony 20.04.2018 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.107.2018.KJA Organizacja dwudniowej konferencji pt. 12.międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" Usługi społeczne 23.03.2018 12:00

Wybierz Strony

do góry