Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.216.2019.MWI [OSE2019] [OSE2020] Świadczenie usług ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service) 07.05.2019 12:00
ZZ.2110.112.2019.RST Zakup i dostarczenie licencji oraz usługa wsparcia do oprogramowania Atlassian Confluence, Jira Software i Jira Service Desk Przetarg nieograniczony 06.05.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.198.2019.RST [OSE-S] Dostawa wkładek światłowodowych Zasada konkurencyjności 29.04.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2131.179.2019.MKR[KEI] Świadczenie usług pośrednictwa w zakupie powierzchni prasowej Zasada konkurencyjności 19.04.2019 12:00
ZZ.2131.189.2019.RST[OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Zasada konkurencyjności 09.05.2019 12:00 powyżej progów unijnych
Dostawa kompletnego systemu do wideokonferencji dla NASK-PIB 16.04.2019 16:00
ZZ.2110.125.2019.PKO Organizacja XXIII konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE 2019 Usługi społeczne 12.04.2019 12:00
ZZ.2131.163.2019.TKI [OSE-S][OSE-B] Dostawa i montaż szaf teleinformatycznych na potrzeby budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 11.04.2019 12:00
ZZ.2131.170.2019.JOK [OSE2019] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 24.04.2019 12:00
ZZ.2131.169.2019.JOK [OSE2019] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 24.04.2019 12:00

Wybierz Strony

do góry