Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZPiZ.2111.12.2020.375.PKO[OSE2020] „Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo” Przetarg nieograniczony 02.12.2020 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2131.23.2020.381.TKI [OSE-B] Dostawa i instalacja kart do przełączników Juniper QFX10008 oraz licencji wieczystej na system wirtualny na potrzeby systemów bezpieczeństwa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 24.12.2020 12:00
DZiZ.2131.3.2020.387.AMK [OSE2020] Realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w projekcie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” Części nr 1 – 85 01.12.2020 09:00
ZZOSE.2131.24.2020.382.TKI [OSE2020] Zakup usług instalacji okablowania w serwerowniach zlokalizowanych na terenie Polski w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjne 01.12.2020 12:00
ZZOSE.2111.11.2020.386.2020.RST [OSE2020] Dostawa i instalacja zestawów do pomiaru zanieczyszczenia powietrza Przetarg nieograniczony 30.11.2020 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2131.22.2020.380.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 22.12.2020 12:00 powyżej progów unijnych
ZZPiZ.2110.10.2020.355.PKO „Dostawa drukarek i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla pracowników NASK” (2 części) Przetarg nieograniczony 27.11.2020 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2111.10.2020.368.RST [OSE2020] Dostawa oprogramowania narzędziowego Przetarg nieograniczony 25.11.2020 11:00 do progów unijnych
DZiZ.2110.1.2020.358.AMK Świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby realizacji projektu Telemetria – budowa i wdrożenie panelu RPD (TELRPD) ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przetwarzania danych RPD Usługi społeczne 23.11.2020 12:00 do progów unijnych
DZiZ.2111.1.2020.357 [PIA2] Dostawa oprogramowania System Operacyjny Windows Server 2019 Standard lub równoważny na potrzeby projektu PIA2 Przetarg nieograniczony 20.11.2020 11:00 do progów unijnych

Wybierz Strony

do góry