Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.518.2019.RST[OSE-B][OSE-D][OSE-S] Dostawa Mobilnych Pracowni Komputerowych Przetarg nieograniczony 08.11.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.498.2019.RST [EZD-RP] Dostawa oprogramowania specjalistycznego Przetarg nieograniczony 07.11.2019 10:00 powyżej progów unijnych
07/2019 Zapytanie o wartość szacunkową w zakresie wykonania usług doradczo-eksperckich w zakresie prac nad grą edukacyjną promującą zagadnienia bezpieczeństwa w sieci (intrenecie) będącą w ramach projektu pn. „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) Szacowanie wartości zamówienia 21.10.2019 14:00
ZZ.2131.548.2019.MWI [OSE2019] Usługa wdrożenia i udostępnienia Systemu SWG (Secure Web Gateway) w celu świadczenia usług bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wyłączone spod ustawy Pzp 25.10.2019 12:00
ZZ.2110.57.2019.MWI Dostawa, instalacja i przeniesienie urządzeń klimatyzacyjnych w lokalizacji Warszawa, pl. Politechniki 1 (Gmach Główny Politechniki Warszawskiej i teren do niego przyległy) Przetarg nieograniczony 29.10.2019 11:00
ZZ.2131.559.2019.MWI [OSE2019] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Części nr 1-893 (liczba Części 893) Wyłączone spod ustawy Pzp 29.10.2019 12:00
ZZ.2110.528.2019.PKO Organizacja konferencji 49th CENTR Administrative Workshop w dniach 26-28.02.2020r. Usługi społeczne 17.10.2019 15:00
06/2019 Zapytanie o wartość szacunkową w zakresie dostarczenia oprogramowania służącego ewidencji czasu pracy Szacowanie wartości zamówienia 15.10.2019 15:00
ZZ.2131.529.2019.TKI [OSE2019] Usługa transmisji danych 1Gbit/s pomiędzy dwiema lokalizacjami Sieci NASK-PIB Wyłączone spod ustawy Pzp 07.10.2019 12:00
ZZ.2111.485.2019.PKO[PIA][OSE2019] Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo (V części) Przetarg nieograniczony 08.10.2019 11:00

Wybierz Strony

do góry