Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.70.2020.MWI [OSE2020] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Części nr 1 – 1708 (liczba Części 1708) 10.03.2020 12:00
ZZ.2131.62.2020.MWA [OSE 2020] Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Regionalnymi OSE i Węzłami Sieci Miejskich” Części nr 1 - 8 26.02.2020 12:00
ZZ.2131.61.2020.MPU[OSE-S][OSE2020] Usługa instalacji okablowania w serwerowni zlokalizowanej w Warszawie przy ul. 11 Listopada 23 w ramach projektu Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 17.02.2020 12:00
ZZ.2131.55.2020.MAW[OSE2020] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe (objęte siecią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - POPC), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 24.02.2020 12:00
ZZ.2110.49.2020.JOK Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz NASK-PIB Przetarg nieograniczony 11.02.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.47.2020.MAW [OSE-S] Zakupu wdrożenia automatyzacji DNS, w tym zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu OSE Zasada konkurencyjności 03.03.2020 12:00
ZZ.2111.40.2020.PKO[EZD-PUW2] Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów w ramach projektu pn. „Upowszechnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej" Usługi społeczne 05.02.2020 10:00 do progów unijnych
ZZ.2111.5.2020.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2020] Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Zamawiającego” (2 części) Przetarg nieograniczony 07.02.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.6.2020.RST [OSE-S] Dostawa i wdrożenie systemu CG-NAT wraz z przełącznikami Ethernet Zasada konkurencyjności 18.02.2020 12:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.13.2020.PKO[EZD-PUW2] Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów w ramach projektu pn. „Upowszechnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej Usługi społeczne 27.01.2020 10:00

Wybierz Strony

do góry