Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.673.2019.RST [OSE2019] Dostawa i montaż mebli Przetarg nieograniczony 16.12.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.677.2019.MKR[OSE2020][OSE2021][OSE2022][OSE-S][OSE-B][OSE-D] Świadczenie usług prawnych na rzecz Zamawiającego, 2 części Usługi społeczne 12.12.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2131.667.2019.RST [OSE-S] Dostawa i montaż automatycznych przełączników źródeł zasilania w szafach teleinformatycznych OSE Zasada konkurencyjności 06.12.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2111.614.2019.PKO[OSE2019] Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo Przetarg nieograniczony 11.12.2019 11:00
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH TECHNICZNYCH prowadzonych w związku z zastosowaniem podłączenia 4G LTE / „alternatywnego” do realizacji Usługi transmisji danych LTE w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 06.12.2019 00:00
ZZ.2131.647.2019.TKI [OSE-S] Budowa łącznika 4x96G oraz 2x24 UTP kat.6a pomiędzy szafami teleinformatycznymi OSE w serwerowni przy ul. 11 Listopada w Warszawie w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 28.11.2019 12:00
ZZ.2111.642.2019.PKO[PIA] Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów dla grupy maksymalnie 16 osób w ramach projektu pn. „Budowa i wdrożenie Platformy Innowacyjnej Administracji (PIA) Usługi społeczne 28.11.2019 12:00
ZZ.2131.630.2019.TKI [OSE2019] Zakup Usługi udostępniania Systemu dedykowanej mocy obliczeniowej dla systemu SWG w ramach projektu budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 27.11.2019 10:00
ZZ.2131.626.2019.JOK[OSE2019] Dostarczenie Usług LTE 4G pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem styku z Siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 22.11.2019 12:00
ZZ.2111.609.2019.RST [OSE2019] Dostawa foteli biurowych Przetarg nieograniczony 18.11.2019 11:00 do progów unijnych

Wybierz Strony

do góry