Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.413.2019.RST [OSE2019] Dostarczenie systemu Contact Center jako usługi na potrzeby projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 27.08.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2131.401.2019 RST [OSE2019][OSE-D][OSE-S] Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 13.09.2019 12:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.408.2019.PKO[OSE2019] Organizacja cyklu Forów dla NASK-PIB z podziałem na 4 Części Usługi społeczne 23.08.2019 12:00
ZZ.2111.420.2019.PKO[OSE2019 Organizacja warsztatów z Wojewódzkimi Koordynatorami ds. Innowacji w Edukacji Usługi społeczne 22.08.2019 12:00
ZZ.2111.346.2019.JOK [OSE 2019] „Zakup paliw płynnych, oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, chemii i akcesoriów samochodowych oraz usług dodatkowych przy pomocy dostarczonych kart paliwowych (flotowych) na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych NASK PIB” Przetarg nieograniczony 06.09.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.395.2019.PKO[OSE2019] Organizacja warsztatów z Wojewódzkimi Koordynatorami ds. Innowacji w Edukacji Usługi społeczne 13.08.2019 12:00
Dialog Techniczny dot. „Opracowania i wdrożenia bądź udostępnienia w modelu SaaS platformy gamingowej oraz przygotowanie i dostarczenie co najmniej 3 kursów e-learningowych” 23.08.2019 00:00
Dialog Techniczny dot. "Zakupu licencji do pozycji książkowych, zgodnie z wykazem lektur szkolnych, określonym w aktualnych rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej dotyczących podstawy programowej, dla NASK-PIB w różnych formatach" 09.08.2019 16:00
ZZ.2131.377.2019.MWI [OSE 2019] Usługa transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłem Centralnym i Regionalnym OSE 19.08.2019 12:00
ZZ.2110.338.2019.MWI Rozbudowa i aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania TETA, w podziale na dwie części Przetarg nieograniczony 23.08.2019 11:00 do progów unijnych

Wybierz Strony

do góry