Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2110.338.2018.PKO [eRPL] Organizacja warsztatów w ramach projektu pn. Rozwój systemu do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego – eRPL 2.0 Usługi społeczne 21.08.2018 12:00
Dialog Techniczny dot. „NAJMU DŁUGOTERMINOWEGO 38 POJAZDÓW WRAZ Z USŁUGĄ SERWISOWĄ UBEZPIECZENIEM I INNYMI USŁUGAMI NA RZECZ NASK PIB” 22.08.2018 16:00
ZZ.2131.331.2018.TKI [OSE2018] [OSE-B] [OSE-S] Świadczenie usług doradztwa w zakresie przygotowywania dokumentacji merytorycznej niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Zasada konkurencyjności 21.08.2018 12:00
ZZ.2111.309.2018.PKO [EZD RP] Dostawa komputerów przenośnych, monitorów i oprogramowania Przetarg nieograniczony 12.09.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.218.2018.TKI[OSE2018] Najem urządzeń wraz z oprogramowaniem, niezbędnym do świadczenia usług bezpieczeństwa OSE Wyłączone spod ustawy Pzp 22.08.2018 12:00
ZZ.2131.322.2018.TKI [OSE2018] „Zakup matryc przełączających, kart nośnych i kart interfejsów, które mają pracować w urządzeniach Juniper MX i przełącznika sieciowego na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” Wyłączone spod ustawy Pzp 14.08.2018 12:00
ZZ.2111.288.2018.MWI [OSE2018][OSE-S][OSE-B][OSE-D] Świadczenie usług prawnych dla Zamawiającego w zakresie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w szczególności w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego Usługi społeczne 31.07.2018 12:00
ZZ.2110.273.2018.PKO Świadczenie usług organizacji 27th CENTR Marketing Workshop Usługi społeczne 25.07.2018 12:00
ZZ.2111.289.2018.MKR[KEI] Monitoring rezultatów kampanii na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych Przetarg nieograniczony 25.07.2018 11:00
ZZ.2131.283.2018.JOK [OSE-2018] Świadczenie usługi teletransmisji pomiędzy ODF zlokalizowanym w Punkcie Styku Sieci OSE a ODF zlokalizowanym w PWR gwarantującej Pasmo 1Gbit/s lub 10Gbit/s w zależności od lokalizacji Wyłączone spod ustawy Pzp 31.07.2018 12:00

Wybierz Strony

do góry