Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2010.2.2018.BMK Organizacja XXII Konferencji nt. bezpieczeństwa teleinformatycznego SECURE Usługi społeczne 02.05.2018 12:00
ZZ.2131.96.2018.TKI [OSE-2018] Dostarczenie systemu contact center jako usługi na potrzeby projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 24.04.2018 12:00
ZZ.2110.136.2018.MKR[FORENSICS] Dostawa i zabudowa pojazdu Przetarg nieograniczony 19.04.2018 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.131.2018.AFG [OSE2018][OSE-S][OSE-D][OSE-B] Dostawa telefonów komórkowych dla NASK-PIB Zasada konkurencyjności 11.04.2018 12:00
ZZ.2111.95.2018.MKR[KEI] Monitoring rezultatów kampanii na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych Przetarg nieograniczony 20.04.2018 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.107.2018.KJA Organizacja dwudniowej konferencji pt. 12.międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" Usługi społeczne 23.03.2018 12:00
ZZ.2131.108.2018.JOK [OSE2018] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (P) Wyłączone spod ustawy Pzp 11.04.2018 12:00
ZZ.2131.109.2018.JOK [OSE2018] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 11.04.2018 12:00
ZZ.2131.94.2018.TKI [OSE-D] Zakup urządzeń w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 24.04.2018 10:00
ZZ.2111.87.2018.MKR [KEI] Przygotowanie strategii, koncepcji kreatywnej oraz realizację kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz upowszechniania korzyści z technologii cyfrowych Dialog konkurencyjny 16.04.2018 10:00 powyżej progów unijnych

Wybierz Strony

do góry