Zamówienia publiczne

NASK – PIB informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/ w module „Lista postępowań otwartych”.

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZOSE.2131.59.2021.398.KBO[OSE-S] Dostawa i wdrożenie systemu pomiarów łącz na potrzeby sieci OSE Zasada konkurencyjności 14.01.2022 12:00 powyżej progów unijnych
ZZOSE.2131.70.2021.471.DTR[OSE2021] Zakup Usługi Utrzymania Systemu Zarządzania Wydatkami OSE Wyłączone spod ustawy Pzp 20.12.2021 12:00
ZZOSE.2131.69.2021.454.DTR[OSE2021] Świadczenie usługi utrzymania Systemu Centrum Kontaktu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 16.12.2021 12:00
ZZOSE.2131.65.2021.436.DTR[OSE-D][OSE2021] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Zasada konkurencyjności 17.01.2022 12:00 powyżej progów unijnych
ZZPiZ.2111.42.2021.417.PKO[EZD RP] „Dostawa dysków SSD NVMe dla pracowników NASK-PIB ” Tryb podstawowy bez negocjacji 10.12.2021 09:00 do progów unijnych
ZZOSE.2111.22.2021.437.KBO[OSE2021] Dostawa oprogramowania do statystycznej analizy danych Tryb podstawowy bez negocjacji 09.12.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.39.2021.400.PKO[EZD RP „Dostawa oprogramowania narzędziowego” Przetarg nieograniczony 03.01.2022 09:00 powyżej progów unijnych
ZZPiZ.2110.18.2021.361.MOR Usługa dostarczenia i wdrożenia systemu MDM Tryb podstawowy bez negocjacji 09.12.2021 11:00 do progów unijnych
INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM
ZZOSE.2130.48.2021.376.KBO Dostawa fabrycznie nowego Sprzętu komputerowego wraz z Oprogramowaniem i licencjami Wyłączone spod ustawy Pzp 19.11.2021 11:00

Wybierz Strony

do góry