Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
05/2019 Zapytanie o wartość szacunkową w zakresie świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wsparcia merytoryczno-eksperckiego w ramach stworzenia gry edukacyjnej promującej obszar bezpieczeństwa w sieci wśród dzieci w ramach projektu pn. „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) Szacowanie wartości zamówienia 03.07.2019 14:00
ZZ.2111.277.2019.PKO[EZD RP] Dostawa urządzeń mobilnych Przetarg nieograniczony 27.06.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2130.312.2019.LZI Dostawa platformy badawczej do prac nad sztuczną inteligencją do prac własnych NASK PIB Wyłączone spod ustawy Pzp 19.06.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2131.298.2019.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019] Wdrożenie Systemu OSS wraz ze świadczeniem usługi chmury obliczeniowej w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 04.07.2019 12:00
ZZ.2110.293.2019.RST Realizacja usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie Oracle Database Usługi społeczne 13.06.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2111.265.2019.PKO[EZD RP][OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE- 2019][mDok2019] DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, STACJONARNYCH, MONITORÓW I OPROGRAMOWANIA” (5 części) Przetarg nieograniczony 08.07.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.292.2019.RST[PIA] Wykonania aplikacji internetowej Platformy Konkursowej GovTech Wyłączone spod ustawy Pzp 10.06.2019 23:59
Zapytanie o wartość szacunkową aplikacji wykorzystywanej do alokacji i rozliczania czasu pracy pracowników NASK Szacowanie wartości zamówienia 12.06.2019 15:00
ZZ.2111.248.2019.PKO[eRPL2.0] Organizacja dwudniowych warsztatów dla NASK-PIB z podziałem na 2 Części: Część I – Organizacja dwudniowych warsztatów w terminie 25-26 czerwca 2019r. dla grupy maksymalnie 60 osób; Część II – Organizacja dwudniowych warsztatów we wrześniu 2019r. dla grupy maksymalnie 60 osób Usługi społeczne 07.06.2019 12:00
ZZ.2111.235.2019.MWI [OSE2019] Wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) Przetarg nieograniczony 07.06.2019 11:00

Wybierz Strony

do góry