Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2110.567.2019.PKO Organizacja Spotkania Wigilijnego dla pracowników NASK-PIB w dniu 19 grudnia 2019r. Usługi społeczne 04.11.2019 12:00
ZZ.2131.449.2019.LZI[NPC] Zakup serwerów do budowy prototypu NPC Wyłączone spod ustawy Pzp 18.09.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.595.2019.TKI [OSE2019] Dostawa przełączników Ethernet, modułów optycznych oraz przewodów DAC Wyłączone spod ustawy Pzp 07.11.2019 12:00
ZZ.2111.585.2019.PKO[OSE2019] Organizacja w Częstochowie „Forum OSEregio” promującego program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Usługi społeczne 04.11.2019 10:00
ZZ.2131.454.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-359 (liczba Części 359) Wyłączone spod ustawy Pzp 30.09.2019 12:00
ZZ.2111.264.2019.JOK [EZD RP] Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo w ramach realizacji Projektu pn.: „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” Przetarg nieograniczony 23.05.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.47.2019.RST [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 15.03.2019 12:00
ZZ.2131.34.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P-31P (liczba Części 31) Zasada konkurencyjności 05.03.2019 12:00
ZZ.2111.518.2019.RST[OSE-B][OSE-D][OSE-S] Dostawa Mobilnych Pracowni Komputerowych Przetarg nieograniczony 06.12.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.529.2019.TKI [OSE2019] Usługa transmisji danych 1Gbit/s pomiędzy dwiema lokalizacjami Sieci NASK-PIB Wyłączone spod ustawy Pzp 07.10.2019 12:00

Wybierz Strony

do góry