Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZPiZ.2110.14.2020.437.MWI Przedłużenie wsparcia technicznego na oprogramowanie Red Hat Przetarg nieograniczony 03.02.2021 11:00 powyżej progów unijnych
ZZPiZ.2111.14.2020.425.PKO[KSO3C] Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB (2 części) Przetarg nieograniczony 01.02.2021 11:00 powyżej progów unijnych
DZiZ.2111.2.2020.411.AMK [KSC2020] „Zakup wsparcia technicznego dla firewall'i FortiGate” w podziale na dwie Części Przetarg nieograniczony 30.12.2020 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2110.11.2020.371.MWI Zakup wsparcia technicznego dla urządzeń firmy Cometa, firmy Lenovo (dawniej IBM) i firmy Huawei w podziale na trzy części Przetarg nieograniczony 19.01.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2110.12.2020.427.MWI „Wsparcie i rozbudowa systemu SSL VPN” Przetarg nieograniczony 14.01.2021 11:00 do progów unijnych
DZiZ.2131.4.2020.421.AMK [OSE2020] Realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w projekcie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” Części nr 1 – 319 29.12.2020 09:00
DZiZ.2110.2.2020.410.AMK „Świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby realizacji projektu Telemetria – budowa i wdrożenie panelu RPD (TELRPD) ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przetwarzania danych RPD” Usługi społeczne 21.12.2020 12:00 do progów unijnych
ZZOSE.2111.12.2020.403.RST [OSE2020] Dostawa oprogramowania do statystycznej analizy danych Przetarg nieograniczony 10.12.2020 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2131.5.2020.311.LZI[RegSOC] Zakup serwerów 30.09.2020 08:00
ZZ.2131.449.2019.LZI[NPC] Zakup serwerów do budowy prototypu NPC Wyłączone spod ustawy Pzp 18.09.2019 11:00 do progów unijnych

Wybierz Strony

do góry