Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.30.2019.MWI [KEI] [OSE2019] [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] Usługi druku, personalizacji, insertowania i magazynowania materiałów oraz ich dystrybucja na terenie Polski w podziale na 3 części Przetarg nieograniczony 07.03.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.47.2019.RST [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 15.03.2019 12:00
ZZ.2131.27.2019.TKI [OSE-D] Zakup urządzeń w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 11.03.2019 12:00
ZZ.2131.35.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-404 (liczba Części 404) Zasada konkurencyjności 04.03.2019 12:00
ZZ.2131.34.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P-31P (liczba Części 31) Zasada konkurencyjności 05.03.2019 12:00
01/2019 Szacowanie wartości zamówienia - sprzęt/aparatura do zaawansowanego laboratorium analiz śledczych. Szacowanie wartości zamówienia 11.01.2019 15:00
ZZ.2131.599.2018.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019] Wdrożenie Systemów OSS/BSS wraz ze zwirtualizowaną infrastrukturą obliczeniową w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 07.02.2019 12:00
ZZ.2110.338.2018.PKO [eRPL] Organizacja warsztatów w ramach projektu pn. Rozwój systemu do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego – eRPL 2.0 Usługi społeczne 21.08.2018 12:00
ZZ.2131.591.2018.TKI [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych w Rzeszowie na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 17.01.2019 12:00
ZZ.2131.519.2018.MWI [OSE-S] [OSE-B] [OSE2019] Dostawa Systemu stanowiącego Infrastrukturę bezpieczeństwa OSE w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 09.01.2019 12:00

Wybierz Strony

do góry