Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
06/2019 Zapytanie o wartość szacunkową w zakresie dostarczenia oprogramowania służącego ewidencji czasu pracy Szacowanie wartości zamówienia 15.10.2019 15:00
ZZ.2131.529.2019.TKI [OSE2019] Usługa transmisji danych 1Gbit/s pomiędzy dwiema lokalizacjami Sieci NASK-PIB Wyłączone spod ustawy Pzp 07.10.2019 12:00
ZZ.2111.485.2019.PKO[PIA][OSE2019] Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo (V części) Przetarg nieograniczony 08.10.2019 11:00
ZZ.2131.475.2019.MWI [OSE2019] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Części nr 1-200 (liczba Części 200) Wyłączone spod ustawy Pzp 08.10.2019 12:00
ZZ.2111.455.2019.MWI [EZD RP] [OSE2019] [mDok2019] [KSC2019] [AFIQ] [BioMOBI] Dostawa licencji na Oprogramowanie oraz przedłużenie licencji na Oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego, w podziale na dwie części. II Przetarg nieograniczony 22.10.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.459.2019.LZI[NPC] Zakup macierzy do budowy prototypu NPC Wyłączone spod ustawy Pzp 18.09.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.449.2019.LZI[NPC] Zakup serwerów do budowy prototypu NPC Wyłączone spod ustawy Pzp 18.09.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.454.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-359 (liczba Części 359) Wyłączone spod ustawy Pzp 30.09.2019 12:00
ZZ.2111.264.2019.JOK [EZD RP] Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo w ramach realizacji Projektu pn.: „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” Przetarg nieograniczony 23.05.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.47.2019.RST [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 15.03.2019 12:00

Wybierz Strony

do góry