Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZOSE.2131.1.2020.271.MAW [OSE2020] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe (objęte siecią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - POPC), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P-15P 01.09.2020 12:00
ZZ.2131.256.2020.RST [OSE-B] Dostawa aplikacji Kontroli Rodzicielskiej (Parental Control) w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 30.09.2020 12:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.263.2020.JOK [KSC2020] „Przedłużenie wsparcia technicznego dla 2 szt. urządzeń i oprogramowania Fortigate” Przetarg nieograniczony 21.08.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.220.2020.MPU [OSE-B] Dostawa i Wdrożenie Systemu SWG (Secure Web Gateway) w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 02.09.2020 11:00
ZZ.2111.202.2020.PKO[mDok2020][PIA2][EZD PUW2] „Dostawa Sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB” (3 części) Przetarg nieograniczony 27.08.2020 11:00 powyżej progów unijnych
Dostawa kompletnego systemu do wideokonferencji dla NASK-PIB 16.04.2019 16:00
ZZ.2131.163.2019.TKI [OSE-S][OSE-B] Dostawa i montaż szaf teleinformatycznych na potrzeby budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 11.04.2019 12:00
ZZ.2111.70.2019.PKO [EZD RP] „Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla członków zespołu projektowego w ramach Projektu pn. EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” (XII Części) Usługi społeczne 05.03.2019 12:00
ZZ.2131.27.2019.TKI [OSE-D] Zakup urządzeń w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 11.03.2019 12:00
ZZ.2131.591.2018.TKI [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych w Rzeszowie na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 17.01.2019 12:00

Wybierz Strony

do góry