Zamówienia publiczne

NASK – PIB informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/ w module „Lista postępowań otwartych”.

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZPiZ.2111.33.2021.349.MWI [OSE2021] Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania SSLVPN Pulse Secure Tryb podstawowy bez negocjacji 28.10.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2131.53.2021.371.LZI[mDOK2021] „Dostawa telefonów” 6 części 22.10.2021 12:00
ZZOSE.2131.58.2021.368.TKI [OSE2021] Realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu niespełniającej parametrów określonych w art. 5 pkt 2 Ustawy OSE w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 28.10.2021 12:00
ZZOSE.2111.20.2021.357.DTR[EZDRP] Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów w ramach projektu pn. "EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej" Usługi społeczne 22.10.2021 12:00 do progów unijnych
ZZOSE.2110.11.2021.276.KBO Zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych Tryb podstawowy bez negocjacji 25.10.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.27.2021.290.PKO[mDok2021][EZD RP] „Rozbudowa środowisk teleinformatycznych Zamawiającego o nowe serwery i urządzenia sieciowe” (2 Części) Przetarg nieograniczony 25.10.2021 11:00 powyżej progów unijnych
ZZPiZ.2111.32.2021.348.PKO[mDok2021] „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników NASK-PIB ” Tryb podstawowy bez negocjacji 18.10.2021 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2110.14.2021.323.DTR Dostawa, instalacja i przeniesienie urządzeń klimatyzacyjnych w lokalizacji Warszawa, Pl. Politechniki 1 (Gmach Główny Politechniki Warszawskiej i teren do niego przyległy) Tryb podstawowy bez negocjacji 21.10.2021 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2110.15.2021.351.RST Dostawa oprogramowania systemowego Tryb podstawowy bez negocjacji 08.10.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.13.2021.344.PKO[SPARTA] „Obsługa techniczna 25 Konferencji SECURE w formule online” Usługi społeczne 06.10.2021 11:00 do progów unijnych
do góry