Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.138.2020.MAW[OSE2020] Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Operatora i Węzłami Regionalnymi OSE Części nr 1 - 18 05.05.2020 12:00
ZZ.2131.95.2020.MPU[OSE-S] UNIEWAŻNIONE: Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego i parametrów środowiskowych oraz systemu wykrywania otwarcia drzwi w szafach teleinformatycznych na potrzeby utrzymania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności
Wykonanie oraz utrzymanie mobilnej gry edukacyjnej promującej kompetencje w obszarze bezpieczeństwa w sieci (internecie) wśród młodzieży (13-18 rok życia) 15.04.2020 16:00
ZZ.2111.116.2020.JOK [EZD RP] „Świadczenie usług zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji projektu EZD RP” z podziałem na 5 Części Przetarg nieograniczony 30.04.2020 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.114.2020.MWI [OSE2020] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Części nr 1 – 1471 31.03.2020 12:00
ZZ.2111.102.PKO.2020 [OSE2020] Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK Przetarg nieograniczony 01.04.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.99.2020.JOK [OSE2020] Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w lokalizacji użytkowanej przez NASK- PIB Przetarg nieograniczony 26.03.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.92.2020.MPU[OSE-S] UNIEWAŻNIONE: „Dostawa wraz z instalacją i konfiguracją monitorów interaktywnych i komputerów OPS na potrzeby realizacji programu OSE” Zasada konkurencyjności
ZZ.2131.198.2019.RST [OSE-S] Dostawa wkładek światłowodowych Zasada konkurencyjności 29.04.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2110.125.2019.PKO Organizacja XXIII konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE 2019 Usługi społeczne 12.04.2019 12:00

Wybierz Strony

do góry