Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
DZiZ.2111.1.2021.92.AMK [KNMFIPR] Zakup gadżetów przeznaczonych na nagrody dodatkowe w ramach konkursu “Fundusze Norweskie i EOG - o tym się wie! Wygraj mobilną pracownię komputerową dla swojej szkoły! 20.04.2021 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2131.18.2021.102.TKI [OSE-S] Dostawa routerów, wkładek oraz licencji systemów wirtualnych na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 05.05.2021 12:00
ZZOSE.2110.2.2021.35.RST Dostawa oprogramowania narzędziowego 08.04.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2130.24.2021.56.BKL Zakup dostępu do danych opisujących program ramowy serwisów i kanałów telewizyjnych dla pakietu do 250 kanałów wraz z licencją na publikację w ramach realizacji projektu badawczo – rozwojowego TELRPD Wyłączone spod ustawy Pzp 08.04.2021 16:00
ZZOSE.2111.4.2021.67.DTR[EZDRP](EZDPUW] Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK ( 4 części) Przetarg nieograniczony 26.04.2021 11:00 powyżej progów unijnych
„Weryfikacja identyczności dwóch zbiorów skanów dokumentów” - konsultacje rynkowe
ZZPiZ.2131.9.2021.75.LZI[mDOK2021] Zakup urządzeń smartfonowych do testowania 31.03.2021 12:00
ZZPiZ.2111.1.2021.7.PKO[AFIQ][EZD RP][APAKT] „Rozbudowa środowisk teleinformatycznych Zamawiającego o nowe serwery (5 części)” Przetarg nieograniczony 30.04.2021 11:00 powyżej progów unijnych
ZZOSE.2110.3.2021.89.RST Dostawa oprogramowania antywirusowego 31.03.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.7.2021.58.BKL[EZD RP] Zakup zestawów do zdalnej komunikacji na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej" 30.03.2021 11:00 do progów unijnych

Wybierz Strony

do góry