Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
03/2019 Zapytanie o wartość szacunkową w zakresie wykonania badania i ekspertyzy technicznej pojazdu (mobilnego laboratorium śledczego) Szacowanie wartości zamówienia 31.05.2019 15:00
02/2019 Zapytanie o wartość szacunkową na usługi bodyleasingu (rozeznanie rynku) Szacowanie wartości zamówienia 31.05.2019 00:00
ZZ.2111.264.2019.JOK [EZD RP] Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo w ramach realizacji Projektu pn.: „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” Przetarg nieograniczony 23.05.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.255.2019.LZI [KEI] [EZD RP] [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019] Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez NASK-PIB Usługi społeczne 21.05.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2111.217.2019.PKO [EZD RP] Świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby realizacji projektu EZD RP, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki własności intelektualnej oraz wsparcia postępowań o udzielanie zamówień Usługi społeczne 14.05.2019 12:00
ZZ.2131.216.2019.MWI [OSE2019] [OSE2020] Świadczenie usług ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service) 07.05.2019 12:00
ZZ.2110.112.2019.RST Zakup i dostarczenie licencji oraz usługa wsparcia do oprogramowania Atlassian Confluence, Jira Software i Jira Service Desk Przetarg nieograniczony 09.05.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.198.2019.RST [OSE-S] Dostawa wkładek światłowodowych Zasada konkurencyjności 29.04.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2131.179.2019.MKR[KEI] Świadczenie usług pośrednictwa w zakupie powierzchni prasowej Zasada konkurencyjności 19.04.2019 12:00
ZZ.2131.189.2019.RST[OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Zasada konkurencyjności 13.05.2019 12:00 powyżej progów unijnych

Wybierz Strony

do góry