Zamówienia publiczne

NASK – PIB informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/ w module „Lista postępowań otwartych”.

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZOSE.2621.51.2022.330.ADO INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM
ZZOSE.2621.48.2022.300.ADO[OSE2022] INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM
ZZOSE.2621.47.2022.299.ADO[OSE2022] INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM
ZZOSE.2131.70.2021.471.DTR[OSE2021] Zakup Usługi Utrzymania Systemu Zarządzania Wydatkami OSE Wyłączone spod ustawy Pzp 20.12.2021 12:00
ZZOSE.2621.46.2022.291.TKI[OSE2022] INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM
ZZOSE.2131.69.2021.454.DTR[OSE2021] Świadczenie usługi utrzymania Systemu Centrum Kontaktu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 16.12.2021 12:00
ZZOSE.2621.43.2022.269.DTR[OSE2022 INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM
ZZOSE.2131.65.2021.436.DTR[OSE-D][OSE2021] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Zasada konkurencyjności 17.01.2022 12:00 powyżej progów unijnych
ZZOSE.2621.42.2022.268.DTR[OSE2022] INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM
ZZPiZ.2111.42.2021.417.PKO[EZD RP] „Dostawa dysków SSD NVMe dla pracowników NASK-PIB ” Tryb podstawowy bez negocjacji 10.12.2021 09:00 do progów unijnych
do góry