Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.634.2019.PKO[PSIC2018] Kompleksowa organizacja 14. Międzynarodowej Konferencji pt.: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Usługi społeczne 27.01.2020 12:00
ZZ.2111.703.2019.JOK[OSE2020] Dostawa, montaż i uruchomienie elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych Przetarg nieograniczony 03.01.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2110.643.PKO.2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB Przetarg nieograniczony 22.01.2020 10:00
ZZ.2111.624.2019.JOK [OSE 2019] Zakup paliw płynnych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych NASK PIB Przetarg nieograniczony 17.01.2020 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.673.2019.RST [OSE2019] Dostawa i montaż mebli Przetarg nieograniczony 16.12.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.677.2019.MKR[OSE2020][OSE2021][OSE2022][OSE-S][OSE-B][OSE-D] Świadczenie usług prawnych na rzecz Zamawiającego, 2 części Usługi społeczne 16.12.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2131.667.2019.RST [OSE-S] Dostawa i montaż automatycznych przełączników źródeł zasilania w szafach teleinformatycznych OSE Zasada konkurencyjności 06.12.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2111.614.2019.PKO[OSE2019] Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo Przetarg nieograniczony 11.12.2019 11:00
ZZ.2131.647.2019.TKI [OSE-S] Budowa łącznika 4x96G oraz 2x24 UTP kat.6a pomiędzy szafami teleinformatycznymi OSE w serwerowni przy ul. 11 Listopada w Warszawie w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 28.11.2019 12:00
ZZ.2111.642.2019.PKO[PIA] Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów dla grupy maksymalnie 16 osób w ramach projektu pn. „Budowa i wdrożenie Platformy Innowacyjnej Administracji (PIA) Usługi społeczne 28.11.2019 12:00

Wybierz Strony

do góry