Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2110.160.2020.JOK Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na rzecz NASK-PIB w podziale na dwie części Przetarg nieograniczony 15.05.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.164.2020.MAW [OSE2020] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1 – 503 09.06.2020 12:00
ZZ.2111.107.MPU.2020 [OSE2020] Dostawa akcesoriów komputerowych dla pracowników NASK Przetarg nieograniczony 04.06.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2110.140.2020.MWI Przedłużenie ważności subskrypcji na oprogramowanie Red Hat Przetarg nieograniczony 17.06.2020 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.124.2020.PKO[KSC2020] Przedłużenie ważności subskrypcji na oprogramowanie Red Hat Przetarg nieograniczony 21.05.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.154.PKO.2020 [EZD-PUW2] Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo” (2 części) Przetarg nieograniczony 15.05.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2110.139.2020.JOK Zakup usługi wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Atlassian Przetarg nieograniczony 28.05.2020 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.127.2020.MAW[PSIC2018] Kompleksowa obsługa organizacyjno-logistyczna 14. Międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” w dniach 22-23 września 2020 r. Usługi społeczne 07.05.2020 10:00
ZZ.2130.32.2020.MPU Przeprowadzenie kompleksowych usług badawczo-rozwojowych obejmujacych przeprowadzenie badań terenowych Wyłączone spod ustawy Pzp 23.04.2020 12:00
ZZ.2131.123.2020.TKI [OSE2020] Zakup urządzeń CPE/AP w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 24.04.2020 11:00

Wybierz Strony

do góry