Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.43.2020.MPU[PSIC2018][KSC2020] „Kompleksowa organizacja i obsługa logistyczna konferencji i warsztatów na rzecz NASK PIB”, w podziale na trzy części Usługi społeczne 10.03.2020 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.27.PKO.2020[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2020] „Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK” ( 3 części) Przetarg nieograniczony 07.04.2020 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2110.78.2020.JOK „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz NASK PIB” Przetarg nieograniczony 02.03.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.8.PKO.2020 [eRPL2.0] Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK” (3 Części) Przetarg nieograniczony 02.03.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.70.2020.MWI [OSE2020] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Części nr 1 – 1708 (liczba Części 1708)
ZZ.2131.62.2020.MWA [OSE 2020] Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Regionalnymi OSE i Węzłami Sieci Miejskich” Części nr 1 - 8 26.02.2020 12:00
ZZ.2131.61.2020.MPU[OSE-S][OSE2020] Usługa instalacji okablowania w serwerowni zlokalizowanej w Warszawie przy ul. 11 Listopada 23 w ramach projektu Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 17.02.2020 12:00
ZZ.2131.55.2020.MAW[OSE2020] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe (objęte siecią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - POPC), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 03.03.2020 12:00
ZZ.2110.49.2020.JOK Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz NASK-PIB Przetarg nieograniczony 11.02.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.47.2020.MAW [OSE-S] Zakupu wdrożenia automatyzacji DNS, w tym zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu OSE Zasada konkurencyjności 05.03.2020 12:00

Wybierz Strony

do góry