Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.107.2019.PKO[PSIC2018] Organizacja XIII Międzynarodowej konferencji pt.: "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" Usługi społeczne 18.03.2019 12:00
ZZ.2131.104.2019.JOK [OSE 2019] Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s i 100 Gbit/s pomiędzy Węzłami Centralnymi i Regionalnymi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 25.03.2019 12:00
ZZ.2111.22.2019.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2019][KEI][EZD RP][BIO MOBI] Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla NASK-PIB Przetarg nieograniczony 06.03.2019 11:00
ZZ.2111.70.2019.PKO [EZD RP] „Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla członków zespołu projektowego w ramach Projektu pn. EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” (XII Części) Usługi społeczne 05.03.2019 12:00
Dostawa aplikacji monitorujących, zarządzających, integrujących oraz interfejsu użytkownika na potrzeby symulacyjnej platformy treningowej 01.03.2019 16:00
ZZ.2111.68.2019.MKR [KEI] Przygotowanie strategii, koncepcji kreatywnej oraz realizację kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz upowszechniania korzyści z technologii cyfrowych Przetarg nieograniczony 22.03.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.71.2019.LZI [KEI] [EZD RP] [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019] Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez NASK Usługi społeczne 04.03.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2111.28.2019.PKO[PSIC2018] „Organizacja Konferencji dla NASK-PIB z podziałem na 3 Części: Część I – Organizacja XXIII konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE 2019; Część II – Organizacja XIII Międzynarodowej konferencji pt.: "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie"; Część III - Organizacja II konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE Early Bird 2019” Usługi społeczne 21.02.2019 12:00
ZZ.2131.51.2019.TKI [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] „Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” , kolokacja w Kielcach, kolokacja w Olsztynie Zasada konkurencyjności 15.03.2019 12:00
ZZ.2131.48.2019 RST [OSE-2019][OSE-D][OSE-S] Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 13.03.2019 12:00

Wybierz Strony

do góry