Zamówienia publiczne

NASK – PIB informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/ w module „Lista postępowań otwartych”.

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZPiZ2111.37.2021.387.PKO[EZD RP] „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników NASK-PIB” (2 Części) Przetarg nieograniczony 23.12.2021 09:00 powyżej progów unijnych
ZZPiZ.2110.20.2021.404.MOR Przedłużenie wsparcia dla systemu nVision Tryb podstawowy bez negocjacji 30.11.2021 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2110.18.2021.406.RST Dostawa oprogramowania narzędziowego Tryb podstawowy bez negocjacji 25.11.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2110.17.2021.354.MOR Przedłużenie licencji na Oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego oraz zakup nowych, dodatkowych licencji w ramach tego samego rodzaju Opro Tryb podstawowy bez negocjacji 22.11.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2110.6.2021.134.BKL Dostawa oprogramowania narzędziowego, 5 części Tryb podstawowy bez negocjacji 19.11.2021 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2110.17.2021.392.DTR[OSE2021] Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB wraz z oprogramowaniem Przetarg nieograniczony 29.11.2021 11:00 powyżej progów unijnych
ZZPiZ.2110.19.2021.362.MOR „Przedłużenie wsparcia dla systemu nVision” Tryb podstawowy bez negocjacji 10.11.2021 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2110.16.2021.389.DTR Dostawa, instalacja i przeniesienie urządzeń klimatyzacyjnych w lokalizacji Warszawa, Pl. Politechniki 1 (Gmach Główny Politechniki Warszawskiej i teren do niego przyległy) Przetarg nieograniczony 08.11.2021 12:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.34.2021.363.MKR[KEI] Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz upowszechniania korzyści z technologii cyfrowych Przetarg nieograniczony 30.11.2021 11:00 powyżej progów unijnych
ZZPiZ.2111.21.2021.262.PKO[AMCE] Usługa realizacji szkoleń dla pracowników NASK-PIB w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego” Usługi społeczne 05.11.2021 11:00 do progów unijnych
do góry