Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.614.2019.PKO[OSE2019] Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo Przetarg nieograniczony 11.12.2019 11:00
ZZ.2131.647.2019.TKI [OSE-S] Budowa łącznika 4x96G oraz 2x24 UTP kat.6a pomiędzy szafami teleinformatycznymi OSE w serwerowni przy ul. 11 Listopada w Warszawie w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 28.11.2019 12:00
ZZ.2111.642.2019.PKO[PIA] Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów dla grupy maksymalnie 16 osób w ramach projektu pn. „Budowa i wdrożenie Platformy Innowacyjnej Administracji (PIA) Usługi społeczne 28.11.2019 12:00
ZZ.2131.630.2019.TKI [OSE2019] Zakup Usługi udostępniania Systemu dedykowanej mocy obliczeniowej dla systemu SWG w ramach projektu budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 27.11.2019 10:00
ZZ.2131.626.2019.JOK[OSE2019] Dostarczenie Usług LTE 4G pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem styku z Siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 22.11.2019 12:00
ZZ.2111.609.2019.RST [OSE2019] Dostawa foteli biurowych Przetarg nieograniczony 18.11.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.613.2019.PKO[OSE2019] Kompleksowa organizacja Zlotu OSEhero promującego program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Usługi społeczne 20.11.2019 10:00
ZZ.2111.573.MWI.2019 Dostawa oprogramowania specjalistycznego Przetarg nieograniczony 06.12.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.459.2019.LZI[NPC] Zakup macierzy do budowy prototypu NPC Wyłączone spod ustawy Pzp 18.09.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2110.601.2019.PKO Kompleksowa organizacja Spotkania Integracyjnego w dniu 22 listopada 2019 r. Usługi społeczne 08.11.2019 14:00

Wybierz Strony

do góry