Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZOSE.2131.3.2021.32.TKI [OSE-S][OSE-B][OSE-D] Zakup Systemu bezpieczeństwa dla środowisk zwirtualizowanych na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 29.03.2021 12:00 powyżej progów unijnych
DZiZ.2131.1.2021.15.AMK [OSE2021] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1- 875 02.03.2021 11:00
ZZOSE.2131.2.2021.20.TKI [OSE-S] Zakup Systemu Retencji Danych w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 17.03.2021 12:00
Dostawa i wdrożenie platformy konteneryzacji wraz z linią wytwórczą oprogramowania CI/CD na potrzeby budowy infrastruktury chmurowej SaaS EZD RP w ramach projektu „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” 04.02.2021 00:00
Dostawa infrastruktury hiperkonwergentnej - HCI
ZZPiZ.2130.56.2020.441.BKL Zakup przełączników sieciowych w ramach projektu TELRPD Wyłączone spod ustawy Pzp 11.01.2021 16:00
ZZPiZ.2131.19.2020.389.LZI[APAKT] Zakup serwerów 03.12.2020 08:00
ZZPiZ.2131.18.2020.379.LZI[OSE2020] Cykliczne badania zachowania Nastolatków w Internecie oraz rodziców Nastolatków 3.0, edycja 2020 30.11.2020 08:00
ZZOSE.2131.33.2020.436.TKI [OSE-S] Dostawa Systemu Firewall w ramach projektu OSE Zasada konkurencyjności 09.02.2021 12:00
ZZPiZ.2111.15.2020.439.PKO[KNMFIPR] „Przygotowanie i organizacja kampanii pt.: „Promocja Konkursu pod nazwą „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” Przetarg nieograniczony 18.01.2021 11:00 do progów unijnych

Wybierz Strony

do góry