Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZOSE.2131.7.2020.304.RST[OSE-D][OSE2020] Dzierżawa Systemu Zarządzania do urządzeń Huawei USG6510E i USG6330 oraz dostawa licencji dla urządzeń Huawei USG6510E i Huawei USG6330 Zasada konkurencyjności 21.10.2020 12:00
ZZOSE.2111.1.2020.279.RST Dostawa oprogramowania narzędziowego Przetarg nieograniczony 28.09.2020 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2131.5.2020.299.MAW[OSE2020] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu ODN, dzięki któremu zapewniony jest dostęp do Sieci OSE.” Części 1-37 12.10.2020 12:00
ZZOSE.2130.4.2020.284.MAW [OSE-B] „Dostawa i instalacja kart do urządzeń Juniper QFX 10008 na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 16.10.2020 11:00
ZZPiZ.2110.6.2020.267.JOK Dostawa akcesoriów komputerowych dla pracowników NASK Przetarg nieograniczony 30.09.2020 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2110.5.2020.250.PKO Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla NASK-PIB na okres 12 miesięcy” (2 Części) Przetarg nieograniczony 30.09.2020 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2131.1.2020.266.JOK [KEI] Zakup 1100 szt. materiałów edukacyjnych Zasada konkurencyjności 21.09.2020 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2110.4.2020.277.JOK Przedłużenie wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania Fortigate Przetarg nieograniczony 18.09.2020 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2131.3.2020.275.MPU [OSE2020] Zakup usługi udostępniania Systemu dedykowanej mocy obliczeniowej w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 04.09.2020 11:00
ZZOSE.2131.2.2020.272.2020.MAW[OSE2020] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1 – 160 03.09.2020 12:00

Wybierz Strony

do góry