Zamówienia publiczne - Archiwum

NASK – PIB informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/ w module „Lista postępowań otwartych”.

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2010.2.2018.BMK Organizacja XXII Konferencji nt. bezpieczeństwa teleinformatycznego SECURE 02.05.2018 12:00
ZZ.211.PZP.8.2017.TKI Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla NASK II 24.07.2017 12:30 do progów unijnych
ZZ.2131.54.2018.KJA Organizacja dwudniowej konferencji pt. 12.międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" 02.03.2018 12:00 do progów unijnych
ZZ.211.PZP15.2017.BMK Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych 11.01.2018 11:00 do progów unijnych 13.03.2018
ZZ.213.Z478.2017.JOK Opracowanie Studium Wykonalności Projektu EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej 12.01.2018 12:00
ZZ.213.Z421.2017.TKI "Opracowanie Studium Wykonalności Projektu EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” 05.12.2017 12:00
ZZ.211.PZP13.2017.BMK Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych 14.11.2017 11:00 do progów unijnych 01.12.2017
DZ.BZP.211.PZP.1.2017.TKI (1) Postępowanie o udzielenie zamówienia jednostkowego w ramach umowy ramowej na: „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach umowy ramowe"
ZZ.211.PZP.11.2017.TKI Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla NASK w związku z organizacją Konferencji SECURE 2017 21.09.2017 11:00 do progów unijnych
ZZ.211.PZP14.2017.KJA 12. międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” 07.02.2018 12:00 do progów unijnych

Wybierz Strony

do góry