Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla NASK II

  • Nr zamówienia: ZZ.211.PZP.8.2017.TKI
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 24/07/2017 12:30
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry