Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZOSE.2111.6.2020.340.RST [ERPL2] [PIA2] [OSE2020] Dostawa oprogramowania narzędziowego Przetarg nieograniczony 02.11.2020 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.11.2020.188.PKO[KEI] Wykonanie oraz utrzymanie mobilnej gry edukacyjnej promującej kompetencje w obszarze bezpieczeństwa w sieci (Internecie) wśród młodzieży (13-18 rok życia) Przetarg nieograniczony 12.11.2020 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.3.2020.264.PKO[PSIC2018] „Przygotowanie koncepcji kreatywnej oraz realizacja społecznej kampanii poświęconej problemowi wytwarzania i publikowania w internecie intymnych materiałów przez osoby małoletnie intencjonalnie angażujące się w erotyczną lub seksualną aktywność” Przetarg nieograniczony 05.11.2020 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2110.8.2020.289.PKO „Dostawa urządzeń biurowych dla pracowników NASK” Przetarg nieograniczony 21.10.2020 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.8.2020.329.PKO[mDok2020][PIA2] „Rozbudowa środowisk teleinformatycznych Zamawiającego o nowe serwery i urządzenia sieciowe ( 2 części)” Przetarg nieograniczony 28.10.2020 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2110.9.2020.282.MWI Przedłużenie asysty technicznej Oracle Przetarg nieograniczony 19.10.2020 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.7.2020.322.MWI [MDOK 2020] Dostawa urządzenia HSM na potrzeby rozbudowy środowiska testowego systemu mObywatel Przetarg nieograniczony 19.10.2020 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2131.13.2020.324.RST [OSE-B] Dostawa systemu monitorowania zachowań (B3) w ramach projektu OSE Zasada konkurencyjności 09.11.2020 12:00 powyżej progów unijnych
ZZOSE.2131.12.2020.317.MAW [OSE2020] Realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w projekcie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, Części nr 1 – 2382 07.10.2020 12:00
ZZOSE.2111.4.2020.316.RST [AMCE] Dostawa oprogramowania narzędziowego IDA/Hex-Reys Przetarg nieograniczony 08.10.2020 11:00 do progów unijnych

Wybierz Strony

do góry