Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.220.2020.MPU [OSE-B] Dostawa i Wdrożenie Systemu SWG (Secure Web Gateway) w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 26.08.2020 11:00
ZZ.2111.202.2020.PKO[mDok2020][PIA2][EZD PUW2] „Dostawa Sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB” (3 części) Przetarg nieograniczony 27.08.2020 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.199.2020.MPU [OSE2020] Dostawa oprogramowania do projektowania i tworzenia kursów e-learningowych Przetarg nieograniczony 03.08.2020 11:00
ZZ.2110.191.2020.MWI Dostawa artykułów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo Przetarg nieograniczony 31.07.2020 11:00
ZZ.2131.242.2020.MAW[OSE2020] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Części 1-604 23.07.2020 12:00
ZZ.2111.212.2020.MWI [PIA2] Świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby realizacji projektu Rozwój i utrzymanie Platformy Innowacyjnej Administracji (PIA2) ze szczególnym uwzględnieniem tematyki własności intelektualnej Usługi społeczne 20.07.2020 12:00
ZZ.2131.218.2020.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] Dostawa i wdrożenie Systemu zwirtualizowanej infrastruktury obliczeniowej na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 17.08.2020 11:00
ZZ.2131.216.2020.MAW [OSE2020] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe (objęte siecią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - POPC), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P – 37P 22.07.2020 12:00
ZZ.2110.209.2020.PKO „Dostawa akcesoriów komputerowych dla pracowników NASK” (2 części) Przetarg nieograniczony 05.08.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.200.2020.MPU[OSE-S] „Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego i parametrów środowiskowych oraz systemu wykrywania otwarcia drzwi w szafach teleinformatycznych na potrzeby utrzymania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Zasada konkurencyjności 10.08.2020 11:00

Wybierz Strony

do góry