Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZPiZ.2131.19.2020.389.LZI[APAKT] Zakup serwerów 03.12.2020 08:00
ZZPiZ.2131.18.2020.379.LZI[OSE2020] Cykliczne badania zachowania Nastolatków w Internecie oraz rodziców Nastolatków 3.0, edycja 2020 30.11.2020 08:00
ZZOSE.2131.33.2020.436.TKI [OSE-S] Dostawa Systemu Firewall w ramach projektu OSE Zasada konkurencyjności 04.02.2021 12:00
ZZPiZ.2111.15.2020.439.PKO[KNMFIPR] „Przygotowanie i organizacja kampanii pt.: „Promocja Konkursu pod nazwą „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” Przetarg nieograniczony 18.01.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2110.14.2020.437.MWI Przedłużenie wsparcia technicznego na oprogramowanie Red Hat Przetarg nieograniczony 28.01.2021 11:00 powyżej progów unijnych
ZZPiZ.2111.14.2020.425.PKO[KSO3C] Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB (2 części) Przetarg nieograniczony 01.02.2021 11:00 powyżej progów unijnych
DZiZ.2111.2.2020.411.AMK [KSC2020] „Zakup wsparcia technicznego dla firewall'i FortiGate” w podziale na dwie Części Przetarg nieograniczony 30.12.2020 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2110.11.2020.371.MWI Zakup wsparcia technicznego dla urządzeń firmy Cometa, firmy Lenovo (dawniej IBM) i firmy Huawei w podziale na trzy części Przetarg nieograniczony 19.01.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2110.12.2020.427.MWI „Wsparcie i rozbudowa systemu SSL VPN” Przetarg nieograniczony 14.01.2021 11:00 do progów unijnych
DZiZ.2131.4.2020.421.AMK [OSE2020] Realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w projekcie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” Części nr 1 – 319 29.12.2020 09:00

Wybierz Strony

do góry