Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
: ZZPiZ.2111.4.2021.33.PKO[TELRPD] „Rozbudowa środowisk teleinformatycznych Zamawiającego o nowe serwery i macierze (3 części)” Przetarg nieograniczony 26.04.2021 11:00 powyżej progów unijnych
ZZPiZ.2111.8.2021.87.PKO[EZD RP] „Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” 29.03.2021 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2131.15.2021.91.DTR[OSE2021] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe (objęte siecią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - POPC), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P-31P 29.03.2021 10:00
ZZOSE.2111.1.2021.30.RST [KNMFiPR] Dostawa, instalacja i konfiguracja mobilnych pracowni komputerowych MPK Przetarg nieograniczony 13.04.2021 11:00 powyżej progów unijnych
ZZOSE.2131.13.2021.82.DTR[OSE2021] Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłem Regionalnym OSE i Węzłem Sieci Miejskiej 25.03.2021 12:00
ZZOSE.2111.2.2021.60.RST [EZDRP] Infrastruktura serwerowa i oprogramowanie wirtualizacyjne na potrzeby usługi SaaS EZD RP Przetarg nieograniczony 21.04.2021 11:00 powyżej progów unijnych
ZZOSE.2110.1.2021.6.RST Dostawa oprogramowania antywirusowego 08.03.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2110.1.2021.34.MWI Świadczenie usług wsparcia technicznego systemu SSL VPN 08.03.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.3.2021.24.PKO[EZD RP] „Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” 08.03.2021 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2131.4.2021.52.DTR [OSE2021] Świadczenie usługi gwarantowanego dostępu do światowych zasobów Internetu (IP Tranzyt) z wykorzystaniem protokołu Internet Protocol (IP) w wersji 4 (IPv4) oraz w wersji 6 (IPv6) – dalej: „Usługa”, świadczonej od wybranego Punktu Styku Sieci OSE 05.03.2021 12:00

Wybierz Strony

do góry