Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
Dostawa kompletnego systemu do wideokonferencji dla NASK-PIB 16.04.2019 16:00
ZZ.2110.125.2019.PKO Organizacja XXIII konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE 2019 Usługi społeczne 12.04.2019 12:00
ZZ.2131.163.2019.TKI [OSE-S][OSE-B] Dostawa i montaż szaf teleinformatycznych na potrzeby budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 11.04.2019 12:00
ZZ.2131.170.2019.JOK [OSE2019] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 24.04.2019 12:00
ZZ.2131.169.2019.JOK [OSE2019] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 24.04.2019 12:00
ZZ.2111.119.2019.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2019][KEI][EZD RP][BIO MOBI] Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla NASK-PIB Przetarg nieograniczony 29.03.2019 11:00
ZZ.2111.128.2019.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2019][KEI][EZD RP][BIO MOBI] Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla NASK-PIB Przetarg nieograniczony 25.03.2019 11:00
ZZ.2131.114.2019.PKO [EZD RP] Świadczenie usług w zakresie UX systemu – przygotowanie makiety interfejsu w ramach badania potrzeb użytkownika Zasada konkurencyjności 22.03.2019 12:00
Dostawa aplikacji monitorujących, zarządzających, integrujących oraz interfejsu użytkownika na potrzeby symulacyjnej platformy treningowej 22.03.2019 16:00
ZZ.2110.108.2019.PKO Organizacja II konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE Early Bird 2019 Usługi społeczne 19.03.2019 12:00

Wybierz Strony

do góry