Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.216.2020.MAW [OSE2020] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe (objęte siecią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - POPC), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P – 37P 22.07.2020 12:00
ZZ.2110.209.2020.PKO „Dostawa akcesoriów komputerowych dla pracowników NASK” (2 części) Przetarg nieograniczony 05.08.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.200.2020.MPU[OSE-S] „Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego i parametrów środowiskowych oraz systemu wykrywania otwarcia drzwi w szafach teleinformatycznych na potrzeby utrzymania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Zasada konkurencyjności 10.08.2020 11:00
ZZ.2110.206.2020.TKI Zakup wsparcia technicznego dla przełączników Juniper oraz Cisco z podziałem na dwie części Przetarg nieograniczony 15.07.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.214.2020.RST[OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] Dostawa i wdrożenie systemu Centrum Kontaktu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 06.08.2020 12:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.187.2020.MAW [OSE2020] „Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Operatora i Węzłami Regionalnymi OSE” Części nr 1 - 4 01.07.2020 12:00
ZZ.2111.165.2020.RST [PSIC2018] Aplikacja dostarczająca gry edukacyjne dla uczniów Przetarg nieograniczony 26.06.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.180.2020.RST [OSE2020] Dostawa Szkolnych Zestawów Multimedialnych (SZM) Przetarg nieograniczony 30.06.2020 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.176.2020.RST [AMCE] Dostawa pamięci RAM oraz dysków SSD Rozeznanie rynku 17.06.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.159.2020.JOK [OSE2020] Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w lokalizacjach użytkowanych przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) Przetarg nieograniczony 06.07.2020 11:00 powyżej progów unijnych

Wybierz Strony

do góry