Zamówienia publiczne

NASK – PIB informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/ w module „Lista postępowań otwartych”.

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZOSE.2621.41.2022.267.DTR[OSE2022] INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM
ZZOSE.2111.22.2021.437.KBO[OSE2021] Dostawa oprogramowania do statystycznej analizy danych Tryb podstawowy bez negocjacji 09.12.2021 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2621.38.2022.252.DTR[OSE2022] INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM Wyłączone spod ustawy Pzp
ZZPiZ.2111.39.2021.400.PKO[EZD RP „Dostawa oprogramowania narzędziowego” Przetarg nieograniczony 03.01.2022 09:00 powyżej progów unijnych
ZZOSE.2621.35.2022.236.DTR[OSE2022] INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM Wyłączone spod ustawy Pzp
ZZPiZ.2110.18.2021.361.MOR Usługa dostarczenia i wdrożenia systemu MDM Tryb podstawowy bez negocjacji 09.12.2021 11:00 do progów unijnych
INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM
ZZOSE.2130.48.2021.376.KBO Dostawa fabrycznie nowego Sprzętu komputerowego wraz z Oprogramowaniem i licencjami Wyłączone spod ustawy Pzp 19.11.2021 11:00
ZZPiZ.2111.36.2021.366.MWI [EZDRP] Usługa przeprowadzenia audytu WCAG 2.1 oraz UX na potrzeby projektu EZD RP Tryb podstawowy bez negocjacji 24.11.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.40.2021.401.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE2021] „Dostawa telefonów komórkowych dla pracowników NASK-PIB” Tryb podstawowy bez negocjacji 26.11.2021 09:00 do progów unijnych
do góry