Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.630.2019.TKI [OSE2019] Zakup Usługi udostępniania Systemu dedykowanej mocy obliczeniowej dla systemu SWG w ramach projektu budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 27.11.2019 10:00
ZZ.2131.626.2019.JOK[OSE2019] Dostarczenie Usług LTE 4G pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem styku z Siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 22.11.2019 12:00
ZZ.2111.609.2019.RST [OSE2019] Dostawa foteli biurowych Przetarg nieograniczony 18.11.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.613.2019.PKO[OSE2019] Kompleksowa organizacja Zlotu OSEhero promującego program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Usługi społeczne 20.11.2019 10:00
ZZ.2111.573.MWI.2019 Dostawa oprogramowania specjalistycznego Przetarg nieograniczony 06.12.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2110.601.2019.PKO Kompleksowa organizacja Spotkania Integracyjnego w dniu 22 listopada 2019 r. Usługi społeczne 08.11.2019 14:00
ZZ.2131.595.2019.TKI [OSE2019] Dostawa przełączników Ethernet, modułów optycznych oraz przewodów DAC Wyłączone spod ustawy Pzp 07.11.2019 12:00
ZZ.2131.606.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi gwarantowanego dostępu do światowych zasobów Internetu (IP Tranzyt) z wykorzystaniem protokołu Internet Protocol (IP) w wersji 4 (IPv4) oraz w wersji 6 (IPv6)” w podziale na 2 Części Wyłączone spod ustawy Pzp 14.11.2019 12:00
ZZ.2131.602.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi gwarantowanego dostępu do światowych zasobów Internetu (IP Tranzyt) z wykorzystaniem protokołu Internet Protocol (IP) w wersji 4 (IPv4) oraz w wersji 6 (IPv6) w Warszawie” w podziale na 3 Części Wyłączone spod ustawy Pzp 14.11.2019 12:00
ZZ.2111.589.2019.PKO[OSE2019] Organizacja w Łodzi „Forum OSEregio” promującego program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Usługi społeczne 08.11.2019 10:00

Wybierz Strony

do góry