Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZPiZ.2111.7.2020.322.MWI [MDOK 2020] Dostawa urządzenia HSM na potrzeby rozbudowy środowiska testowego systemu mObywatel Przetarg nieograniczony 19.10.2020 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2131.13.2020.324.RST [OSE-B] Dostawa systemu monitorowania zachowań (B3) w ramach projektu OSE Zasada konkurencyjności 16.11.2020 12:00 powyżej progów unijnych
ZZOSE.2131.12.2020.317.MAW [OSE2020] Realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w projekcie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, Części nr 1 – 2382 07.10.2020 12:00
ZZOSE.2111.4.2020.316.RST [AMCE] Dostawa oprogramowania narzędziowego IDA/Hex-Reys Przetarg nieograniczony 08.10.2020 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.6.2020.281.JOK [EZD RP] Świadczenie usług zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji projektu EZD RP w podziale na 2 Części Przetarg nieograniczony 23.11.2020 11:00 powyżej progów unijnych
ZZOSE.2111.3.2020.313.RST [MDOK2020] Dostawa oprogramowania narzędziowego Altova Przetarg nieograniczony 02.10.2020 11:00 do progów unijnych
ZZOSE.2131.11.2020.314.MPU [OSE2020] „Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Regionalnymi OSE i Węzłami Sieci Miejskich” Części nr 1 - 6 Wyłączone spod ustawy Pzp 15.10.2020 12:00
ZZPiZ.2131.5.2020.311.LZI[RegSOC] Zakup serwerów 30.09.2020 08:00
ZZPiZ.2110.3.2020.269.PKO „Zakup usługi Systemu Centralnego Wydruku dla NASK-PIB na lata 2020-2023” Przetarg nieograniczony 21.10.2020 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.4.2020.276.PKO[PIA2][mDok2020] „Rozbudowa środowisk teleinformatycznych Zamawiającego o nowe serwery i urządzenia sieciowe ( 4 części)” Przetarg nieograniczony 02.10.2020 11:00 do progów unijnych

Wybierz Strony

do góry