Zamówienia publiczne

Informacja o konkursie nieograniczonym jednoetapowym

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2611.7.2022.37.PKO[KOWR-PZ]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert:
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

UWAGA!

„Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy działając jako Zamawiający na podstawie art. 354 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp” informuje, że konkurs nieograniczony jednoetapowy pn.: „System dla śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka” Znak postępowania: ZZPiZ.2611.7.2022.37.PKO[KOWR-PZ] został rozstrzygnięty.

Pismo w przedmiotowej sprawie znajduje się pod poniższym linkiem:

eB2B - Postępowanie ZZPiZ.2611.7.2022.37.PKO[KOWR-PZ] - "System dla śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka”

w zakładce "Załączniki organizatora".

Zamawiający informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022r. ogłosił konkurs nieograniczony jednoetapowy pn.: System dla śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka”, znak postępowania: ZZPiZ.2611.7.2022.37.PKO[KOWR-PZ]

Zgodnie z art. 327, art. 329, art. 338 i art. 352 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp” Konkurs przeprowadzony zostanie w procedurze konkursu nieograniczonego, jednoetapowego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o konkursie Rozwiązania Konkursowe mogą składać wszyscy zainteresowani Uczestnicy Konkursu.

Wartość szacunkowa Konkursu nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 Ustawy Pzp.

Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego Rozwiązania Konkursowego.

Adres strony Konkursu: https://nask.eb2b.com.pl

Pełna dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod linkiem:

https://nask.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/362640/system-dla-sledzenia-zdarzen-w-produkcji-ziemniaka

w zakładce pt.:”Załączniki””

do góry