Zamówienia publiczne

INFORMACJA O PLANOWANYM POSTĘPOWANIU NEGOCJACYJNYM

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2621.54.2022.344.ADO[OSE2022]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert:
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy działając jako Zamawiający informuje, iż planuje w najbliższym czasie jednakże nie wcześniej niż w dniu 06.09.2022r. wszcząć postępowanie negocjacyjne, którego przedmiotem będzie Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły w Makowiskach 12 (ID2017: 4345386) i Bieździedzy 98 (ID2017: 8747887), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora OgólnopolskiejSieci Edukacyjnej. W sprawie szczegółów dotyczących przedmiotowego postępowania prosimy o kontakt z Działem Współpracy z Operatorami pod adresem e-mail: operatorzy.ose@nask.pl .

do góry