Zamówienia publiczne

Szacowanie wartości zamówienia w zakresie wykonania zadania „Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania TETA HR i TETA ME”.

  • Nr zamówienia:
  • Tryb zamówienia: Szacowanie wartości zamówienia
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert: 07/09/2022 14:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego NASK PIB, w ramach procedury rozeznania rynku Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wstępnej szacunkowej wyceny wykonania zadania „Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania TETA HR i TETA ME”.

UWAGA zmiana terminu: do 07.09.2022 r., do godz. 14:00.

 

do góry