Zamówienia publiczne

INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

  • Nr zamówienia:
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert:
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

„Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy jako Zamawiający informuje o wstępnych konsultacjach rynkowych pn.: „System dla śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka, prowadzonych na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”opublikowanym za pośrednictwem Platformy Konkursowej GovTech dostępnej pod adresem konkursy.govtech.gov.pl. Całość dokumentacji dot. wstępnych konsultacji rynkowych znajduje się pod poniższym linkiem: https://konkursy.govtech.gov.pl/start/postepowanie/199.

 

do góry