Zamówienia publiczne

Szacowanie wartości zamówienia na Rezerwację, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, rezerwacje i zakup miejsc hotelowych na potrzeby NASK-PIB

  • Nr zamówienia:
  • Tryb zamówienia: Szacowanie wartości zamówienia
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert: 09/06/2022 14:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego NASK PIB, w ramach procedury rozeznania rynku Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wstępnej szacunkowej wyceny wykonania  „Rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnych dostawy biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych na potrzeby NASK-PIB”.

do góry