Zamówienia publiczne

Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie wariantowych koncepcji technicznych zasilania Centrum Przetwarzania Danych w energie elektryczną zarówno przez OSD, jak i z wykorzystania OZE oraz wodoru

  • Nr zamówienia:
  • Tryb zamówienia: Szacowanie wartości zamówienia
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 10/05/2022 15:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego NASK PIB, w ramach procedury rozeznania rynku Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wstępnej szacunkowej wyceny na opracowanie wariantowych koncepcji technicznych zasilania Centrum Przetwarzania Danych w energie elektryczną zarówno przez OSD, jak i z wykorzystania OZE oraz wodoru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.

do góry