Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. Paszportyzacja polskiej żywności – pilotaż [KOWR-PZ]

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.272.8.2022.57.MKR[KOWR-PZ]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 29/04/2022 09:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem: https://nask.eb2b.com.pl/ w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry