Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.355.2018.TKI [OSE2018] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 12.10.2018 12:00
ZZ.2131.547.2018.JOK [OSE-S] [OSE2019] Dostawa i wdrożenie sieci szkieletowej IP/MPLS OSE w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 10.01.2019 12:00
ZZ.2111.500.2018.JOK[OSE2018][OSE2019] Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla NASK PIB Przetarg nieograniczony 27.11.2018 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.449.2018.JOK [OSE-2018] „Najem długoterminowy (36-miesięczny) 38 pojazdów wraz z usługą serwisową ubezpieczeniem i innymi usługami” Przetarg nieograniczony 17.12.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.405.2018.PKO[OSE2018][EZD-PUW][eRPL] DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, STACJONARNYCH, MONITORÓW I OPROGRAMOWANIA (9 części) Przetarg nieograniczony 09.11.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.537.2018.RST[OSE2018] Najem urządzeń wraz z oprogramowaniem, niezbędnym do świadczenia usługi DNS dla sieci OSE 06.12.2018 10:00
ZZ.2131.511.2018.TKI [OSE2018] [OSE-B] [OSE-S] „Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Część nr 1 – kolokacja w Katowicach, Część nr 2 – kolokacja w Krakowie Zasada konkurencyjności 17.12.2018 14:00
ZZ.2131.356.2018.JOK [OSE-D][OSE-S][OSE-2018] Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - województwo lubuskie Zasada konkurencyjności 25.09.2018 12:00
ZZ.2110.273.2018.PKO Świadczenie usług organizacji 27th CENTR Marketing Workshop Usługi społeczne 25.07.2018 12:00
ZZ.2131.466.2018.MWI [OSE-2018] [OSE-2019] Wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) Wyłączone spod ustawy Pzp 20.11.2018 12:00

Wybierz Strony

do góry