Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.591.2018.TKI [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych w Rzeszowie na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 17.01.2019 12:00
ZZ.2131.519.2018.MWI [OSE-S] [OSE-B] [OSE2019] Dostawa Systemu stanowiącego Infrastrukturę bezpieczeństwa OSE w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 09.01.2019 12:00
ZZ.2111.448.2018.MWI [KEI] Usługi druku, personalizacji, insertowania, i magazynowania materiałów oraz ich dystrybucja na terenie Polski w podziale na dwie części Przetarg nieograniczony 21.11.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.385.2018.JOK [OSE-2018] Świadczenie usługi gwarantowanego dostępu do światowych zasobów Internetu (IP Tranzyt) z wykorzystaniem protokołu Internet Protocol (IP) w wersji 4 (IPv4) oraz w wersji 6 (IPv6) w podziale na 2 części Wyłączone spod ustawy Pzp 24.09.2018 12:00
Dialog Techniczny dot. „NAJMU DŁUGOTERMINOWEGO 38 POJAZDÓW WRAZ Z USŁUGĄ SERWISOWĄ UBEZPIECZENIEM I INNYMI USŁUGAMI NA RZECZ NASK PIB” 24.08.2018 16:00
ZZ.2111.159.2020.JOK [OSE2020] Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w lokalizacjach użytkowanych przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) Przetarg nieograniczony 06.07.2020 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2110.140.2020.MWI Przedłużenie ważności subskrypcji na oprogramowanie Red Hat Przetarg nieograniczony 17.06.2020 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.154.PKO.2020 [EZD-PUW2] Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo” (2 części) Przetarg nieograniczony 15.05.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.127.2020.MAW[PSIC2018] Kompleksowa obsługa organizacyjno-logistyczna 14. Międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” w dniach 22-23 września 2020 r. Usługi społeczne 07.05.2020 10:00
ZZ.2131.123.2020.TKI [OSE2020] Zakup urządzeń CPE/AP w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 24.04.2020 11:00
do góry