Zamówienia publiczne

NASK – PIB informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/ w module „Lista postępowań otwartych”.

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZOSE.2111.16.2021.274.KBO[EPW] Dostawa sprzętu na potrzeby realizacji zadań w ramach projektu Eksperymentalnej Platformy Walidacyjnej Przetarg nieograniczony 29.09.2021 11:00
ZZPiZ.2111.26.2021.243.LZI[KSC2021] Wsparcie techniczne dla posiadanych przez Zamawiającego firewall’i firmy Fortinet” (2 części) Tryb podstawowy bez negocjacji 30.08.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.28.2021.291.MWI[KEI] „Usługa wydrukowania 10 000 gier edukacyjnych w ramach projektu KEI” Tryb podstawowy bez negocjacji 10.09.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2110.9.2021.173.LZI Wsparcie techniczne dla posiadanego przez Zamawiającego firewalla Tryb podstawowy bez negocjacji 27.07.2021 11:00 do progów unijnych
ZZPiZ.2111.19.2021.206.PKO[OSE2021] „Zakup akcesoriów komputerowych dla pracowników NASK-PIB” (2 Części) Tryb podstawowy bez negocjacji 28.07.2021 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.454.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-359 (liczba Części 359) 30.09.2019 12:00
ZZ.2111.444.2019.JOK [PIA] Dostawa serwerów i sprzętu serwerowego na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Budowa i wdrożenie platformy innowacyjnej administracji (PIA)” 09.09.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.425.2019.RST [OSE-S] Dostawa media konwerterów 04.09.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2131.413.2019.RST [OSE2019] Dostarczenie systemu Contact Center jako usługi na potrzeby projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 30.08.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2131.401.2019 RST [OSE2019][OSE-D][OSE-S] Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 20.09.2019 12:00 powyżej progów unijnych
do góry