Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
Dostawa aplikacji monitorujących, zarządzających, integrujących oraz interfejsu użytkownika na potrzeby symulacyjnej platformy treningowej 01.03.2019 16:00
ZZ.2131.562.2018.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P-68P (liczba Części 97) Zasada konkurencyjności 21.01.2019 12:00
ZZ.2131.531.2018.MWI [OSE2018] Zakup matryc przełączających, kart procesorów i kart interfejsów oraz przełącznika sieciowego i urządzenia firewall niezbędnych do rozbudowy posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Juniper MX, na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Wyłączone spod ustawy Pzp 03.12.2018 10:00
ZZ.2110.439.2018.PKO Organizacja Spotkania dla Partnerów NASK w dniu 21 listopada 2018 r. Usługi społeczne 02.11.2018 12:00
ZZ.2111.440.2018.PKO[EZD-PUW] Organizacja dwóch dwudniowych warsztatów w ramach zadania pn.: Upowszechnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej (EZD PUW) Usługi społeczne 22.10.2018 12:00
ZZ.2110.160.2020.JOK Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na rzecz NASK-PIB w podziale na dwie części Przetarg nieograniczony 15.05.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.124.2020.PKO[KSC2020] Przedłużenie ważności subskrypcji na oprogramowanie Red Hat Przetarg nieograniczony 21.05.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2110.139.2020.JOK Zakup usługi wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Atlassian Przetarg nieograniczony 28.05.2020 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.138.2020.MAW[OSE2020] Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Operatora i Węzłami Regionalnymi OSE Części nr 1 - 18 05.05.2020 12:00
ZZ.2111.102.PKO.2020 [OSE2020] Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK Przetarg nieograniczony 01.04.2020 11:00 do progów unijnych
do góry