Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s i 100 Gbit/s pomiędzy Węzłami Centralnymi i Regionalnymi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.104.2019.JOK [OSE 2019]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 25/03/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry