Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.377.2019.MWI [OSE 2019] Usługa transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłem Centralnym i Regionalnym OSE 19.08.2019 12:00
ZZ.2131.188.2019.MWI [OSE2019] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu ODN, dzięki któremu zapewniony jest dostęp do Sieci OSE 17.07.2019 12:00
ZZ.2111.248.2019.PKO[eRPL2.0] Organizacja dwudniowych warsztatów dla NASK-PIB z podziałem na 2 Części: Część I – Organizacja dwudniowych warsztatów w terminie 25-26 czerwca 2019r. dla grupy maksymalnie 60 osób; Część II – Organizacja dwudniowych warsztatów we wrześniu 2019r. dla grupy maksymalnie 60 osób Usługi społeczne 07.06.2019 12:00
ZZ.2111.264.2019.JOK [EZD RP] Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo w ramach realizacji Projektu pn.: „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” Przetarg nieograniczony 23.05.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2110.112.2019.RST Zakup i dostarczenie licencji oraz usługa wsparcia do oprogramowania Atlassian Confluence, Jira Software i Jira Service Desk Przetarg nieograniczony 09.05.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.169.2019.JOK [OSE2019] Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 24.04.2019 12:00
ZZ.2110.108.2019.PKO Organizacja II konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE Early Bird 2019 Usługi społeczne 19.03.2019 12:00
Dostawa aplikacji monitorujących, zarządzających, integrujących oraz interfejsu użytkownika na potrzeby symulacyjnej platformy treningowej 22.03.2019 16:00
ZZ.2111.68.2019.MKR [KEI] Przygotowanie strategii, koncepcji kreatywnej oraz realizację kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz upowszechniania korzyści z technologii cyfrowych Przetarg nieograniczony 22.03.2019 10:00 powyżej progów unijnych
01/2019 Szacowanie wartości zamówienia - sprzęt/aparatura do zaawansowanego laboratorium analiz śledczych. Szacowanie wartości zamówienia 11.01.2019 15:00
do góry