Zamówienia publiczne

Zakup wsparcia technicznego dla urządzeń firmy Cometa, firmy Lenovo (dawniej IBM) i firmy Huawei w podziale na trzy części

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2110.11.2020.371.MWI
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 19/01/2021 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry