Zamówienia publiczne

„Przygotowanie i organizacja kampanii pt.: „Promocja Konkursu pod nazwą „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2111.15.2020.439.PKO[KNMFIPR]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 18/01/2021 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry