Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.40.2020.PKO[EZD-PUW2] Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów w ramach projektu pn. „Upowszechnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej" Usługi społeczne 05.02.2020 10:00 do progów unijnych
ZZ.2111.13.2020.PKO[EZD-PUW2] Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów w ramach projektu pn. „Upowszechnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej Usługi społeczne 27.01.2020 10:00
ZZ.2111.642.2019.PKO[PIA] Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów dla grupy maksymalnie 16 osób w ramach projektu pn. „Budowa i wdrożenie Platformy Innowacyjnej Administracji (PIA) Usługi społeczne 28.11.2019 12:00
ZZ.2131.626.2019.JOK[OSE2019] Dostarczenie Usług LTE 4G pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem styku z Siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 22.11.2019 12:00
ZZ.2110.601.2019.PKO Kompleksowa organizacja Spotkania Integracyjnego w dniu 22 listopada 2019 r. Usługi społeczne 08.11.2019 14:00
ZZ.2110.528.2019.PKO Organizacja konferencji 49th CENTR Administrative Workshop w dniach 26-28.02.2020r. Usługi społeczne 17.10.2019 15:00
ZZ.2111.455.2019.MWI [EZD RP] [OSE2019] [mDok2019] [KSC2019] [AFIQ] [BioMOBI] Dostawa licencji na Oprogramowanie oraz przedłużenie licencji na Oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego, w podziale na dwie części. II Przetarg nieograniczony 22.10.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.361.2019.RST [AMCE] Dostawa sprzętu infrastruktury serwerowej i sieciowej Przetarg nieograniczony 01.08.2019 11:00 do progów unijnych
Z.2110.336.2019.MKR Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w lokalizacjach użytkowanych przez NASK- Państwowy Instytut Badawczy Przetarg nieograniczony 22.07.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.328.2019.PKO[EZD RP] Dostawa urządzeń biurowych (2 części) Zasada konkurencyjności 10.07.2019 12:00
do góry