Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.71.2019.LZI [KEI] [EZD RP] [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019] Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez NASK Usługi społeczne 04.03.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2131.47.2019.RST [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 15.03.2019 12:00
ZZ.2131.35.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-404 (liczba Części 404) Zasada konkurencyjności 04.03.2019 12:00
ZZ.2131.547.2018.JOK [OSE-S] [OSE2019] Dostawa i wdrożenie sieci szkieletowej IP/MPLS OSE w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 10.01.2019 12:00
ZZ.2111.500.2018.JOK[OSE2018][OSE2019] Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla NASK PIB Przetarg nieograniczony 27.11.2018 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.449.2018.JOK [OSE-2018] „Najem długoterminowy (36-miesięczny) 38 pojazdów wraz z usługą serwisową ubezpieczeniem i innymi usługami” Przetarg nieograniczony 17.12.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.405.2018.PKO[OSE2018][EZD-PUW][eRPL] DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, STACJONARNYCH, MONITORÓW I OPROGRAMOWANIA (9 części) Przetarg nieograniczony 09.11.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.214.2020.RST[OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] Dostawa i wdrożenie systemu Centrum Kontaktu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 06.08.2020 12:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.107.MPU.2020 [OSE2020] Dostawa akcesoriów komputerowych dla pracowników NASK Przetarg nieograniczony 04.06.2020 11:00 do progów unijnych
Wykonanie oraz utrzymanie mobilnej gry edukacyjnej promującej kompetencje w obszarze bezpieczeństwa w sieci (internecie) wśród młodzieży (13-18 rok życia) 15.04.2020 16:00
do góry