Zamówienia publiczne

Dostawa, instalacja i przeniesienie urządzeń klimatyzacyjnych w lokalizacji Warszawa, pl. Politechniki 1 (Gmach Główny Politechniki Warszawskiej i teren do niego przyległy)

  • Nr zamówienia: ZZ.2110.57.2019.MWI
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 29/10/2019 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry