Zamówienia publiczne

Dostawa oprogramowania specjalistycznego

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.573.MWI.2019
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 06/12/2019 10:00
  • Wadium: 400,00 PLN
  • Data podpisania umowy

NASK PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://besmartpzp.pl/nask w module „Lista postępowań”.

do góry