Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż automatycznych przełączników źródeł zasilania w szafach teleinformatycznych OSE

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.667.2019.RST [OSE-S]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 06/12/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry