Zamówienia publiczne

Świadczenie usług prawnych na rzecz Zamawiającego, 2 części

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.677.2019.MKR[OSE2020][OSE2021][OSE2022][OSE-S][OSE-B][OSE-D]
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 16/12/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry