Zamówienia publiczne

Organizacja dwudniowych warsztatów dla NASK-PIB z podziałem na 2 Części: Część I – Organizacja dwudniowych warsztatów w terminie 25-26 czerwca 2019r. dla grupy maksymalnie 60 osób; Część II – Organizacja dwudniowych warsztatów we wrześniu 2019r. dla grupy maksymalnie 60 osób

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.248.2019.PKO[eRPL2.0]
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 07/06/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry