Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu ODN, dzięki któremu zapewniony jest dostęp do Sieci OSE

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.188.2019.MWI [OSE2019]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 17/07/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry