Zamówienia publiczne

Usługa transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłem Centralnym i Regionalnym OSE

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.377.2019.MWI [OSE 2019]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 19/08/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry