Zamówienia publiczne

Zakup serwerów do budowy prototypu NPC

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.449.2019.LZI[NPC]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 18/09/2019 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry