Zamówienia publiczne

Organizacja cyklu Forów dla NASK-PIB z podziałem na 4 Części

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.408.2019.PKO[OSE2019]
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 23/08/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry