Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.459.2019.LZI[NPC] Zakup macierzy do budowy prototypu NPC Wyłączone spod ustawy Pzp 18.09.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.420.2019.PKO[OSE2019 Organizacja warsztatów z Wojewódzkimi Koordynatorami ds. Innowacji w Edukacji Usługi społeczne 22.08.2019 12:00
ZZ.2110.338.2019.MWI Rozbudowa i aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania TETA, w podziale na dwie części Przetarg nieograniczony 02.09.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2110.345.2019.JOK Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo Przetarg nieograniczony 19.07.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.242.2019.MWI [EZD RP] [OSE2019] [mDok2019] [KSC2019] [AFIQ] [BioMOBI] Dostawa licencji na Oprogramowanie oraz przedłużenie licencji na Oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego, w podziale na dwie części Przetarg nieograniczony 14.08.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.259.2019.JOK [mDOK 2019] [EZD RP] Dostawa serwerów, sprzętu serwerowego i sprzętu sieciowego na rzecz Zamawiającego w podziale na dwie części Przetarg nieograniczony 15.07.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.235.2019.MWI [OSE2019] Wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) Przetarg nieograniczony 07.06.2019 11:00
ZZ.2131.216.2019.MWI [OSE2019] [OSE2020] Świadczenie usług ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service) 07.05.2019 12:00
ZZ.2111.119.2019.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2019][KEI][EZD RP][BIO MOBI] Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla NASK-PIB Przetarg nieograniczony 29.03.2019 11:00
ZZ.2111.22.2019.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2019][KEI][EZD RP][BIO MOBI] Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla NASK-PIB Przetarg nieograniczony 06.03.2019 11:00
do góry