Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Części nr 1 – 1708 (liczba Części 1708)

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.70.2020.MWI [OSE2020]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert:
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry