Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Operatora i Węzłami Regionalnymi OSE Części nr 1 - 18

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.138.2020.MAW[OSE2020]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 05/05/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry