Zamówienia publiczne

Świadczenie usług ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service)

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.84.2020.RST [OSE-S] [OSE2020]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 17/04/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry