Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2110.273.2018.PKO Świadczenie usług organizacji 27th CENTR Marketing Workshop Usługi społeczne 25.07.2018 12:00
ZZ.2131.187.2020.MAW [OSE2020] „Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Operatora i Węzłami Regionalnymi OSE” Części nr 1 - 4 01.07.2020 12:00
ZZ.2111.94.2020.RST [OSE2020] Wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) Przetarg nieograniczony 19.03.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.5.2020.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2020] Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Zamawiającego” (2 części) Przetarg nieograniczony 07.02.2020 11:00 do progów unijnych
ZZ.2111.634.2019.PKO[PSIC2018] Kompleksowa organizacja 14. Międzynarodowej Konferencji pt.: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Usługi społeczne 27.01.2020 12:00
ZZ.2111.624.2019.JOK [OSE 2019] Zakup paliw płynnych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych NASK PIB Przetarg nieograniczony 17.01.2020 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.673.2019.RST [OSE2019] Dostawa i montaż mebli Przetarg nieograniczony 16.12.2019 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.647.2019.TKI [OSE-S] Budowa łącznika 4x96G oraz 2x24 UTP kat.6a pomiędzy szafami teleinformatycznymi OSE w serwerowni przy ul. 11 Listopada w Warszawie w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 28.11.2019 12:00
ZZ.2131.630.2019.TKI [OSE2019] Zakup Usługi udostępniania Systemu dedykowanej mocy obliczeniowej dla systemu SWG w ramach projektu budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wyłączone spod ustawy Pzp 27.11.2019 10:00
ZZ.2131.595.2019.TKI [OSE2019] Dostawa przełączników Ethernet, modułów optycznych oraz przewodów DAC Wyłączone spod ustawy Pzp 07.11.2019 12:00
do góry