Zamówienia publiczne

Cykliczne badania zachowania Nastolatków w Internecie oraz rodziców Nastolatków 3.0, edycja 2020

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2131.18.2020.379.LZI[OSE2020]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert: 30/11/2020 08:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry