Zamówienia publiczne

Przedłużenie wsparcia technicznego na oprogramowanie Red Hat

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2110.14.2020.437.MWI
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 28/01/2021 11:00
  • Wadium: 5 000,00 PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry