Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2110.293.2019.RST Realizacja usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie Oracle Database Usługi społeczne 13.06.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2131.292.2019.RST[PIA] Wykonania aplikacji internetowej Platformy Konkursowej GovTech Wyłączone spod ustawy Pzp 10.06.2019 23:59
02/2019 Zapytanie o wartość szacunkową na usługi bodyleasingu (rozeznanie rynku) Szacowanie wartości zamówienia 31.05.2019 00:00
ZZ.2111.255.2019.LZI [KEI] [EZD RP] [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019] Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez NASK-PIB Usługi społeczne 21.05.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2131.198.2019.RST [OSE-S] Dostawa wkładek światłowodowych Zasada konkurencyjności 29.04.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2110.125.2019.PKO Organizacja XXIII konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE 2019 Usługi społeczne 12.04.2019 12:00
ZZ.2111.128.2019.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2019][KEI][EZD RP][BIO MOBI] Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla NASK-PIB Przetarg nieograniczony 25.03.2019 11:00
ZZ.2131.114.2019.PKO [EZD RP] Świadczenie usług w zakresie UX systemu – przygotowanie makiety interfejsu w ramach badania potrzeb użytkownika Zasada konkurencyjności 22.03.2019 12:00
ZZ.2111.107.2019.PKO[PSIC2018] Organizacja XIII Międzynarodowej konferencji pt.: "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" Usługi społeczne 18.03.2019 12:00
ZZ.2131.51.2019.TKI [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] „Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” , kolokacja w Kielcach, kolokacja w Olsztynie Zasada konkurencyjności 15.03.2019 12:00

Wybierz Strony

do góry