Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK” (3 Części)

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.8.PKO.2020 [eRPL2.0]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 02/03/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry