Zamówienia publiczne

„Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK” ( 3 części)

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.27.PKO.2020[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2020]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 07/04/2020 10:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://besmartpzp.pl/nask w module „Lista postępowań”.

do góry