Zamówienia publiczne

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w lokalizacji użytkowanej przez NASK- PIB

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.99.2020.JOK [OSE2020]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 26/03/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry