Zamówienia publiczne

Przeprowadzenie kompleksowych usług badawczo-rozwojowych obejmujacych przeprowadzenie badań terenowych

  • Nr zamówienia: ZZ.2130.32.2020.MPU
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 23/04/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry