Zamówienia publiczne

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w lokalizacjach użytkowanych przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB)

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.159.2020.JOK [OSE2020]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 06/07/2020 11:00
  • Wadium: 36000.00 PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry