Zamówienia publiczne

Zakup wsparcia technicznego dla przełączników Juniper oraz Cisco z podziałem na dwie części

  • Nr zamówienia: ZZ.2110.206.2020.TKI
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 15/07/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry