Zamówienia publiczne

„Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1 – 503

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.164.2020.MAW [OSE2020]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 09/06/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry