Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.606.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi gwarantowanego dostępu do światowych zasobów Internetu (IP Tranzyt) z wykorzystaniem protokołu Internet Protocol (IP) w wersji 4 (IPv4) oraz w wersji 6 (IPv6)” w podziale na 2 Części Wyłączone spod ustawy Pzp 14.11.2019 12:00
ZZ.2111.575.2019.PKO[EZD RP] Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów dla grupy maksymalnie 40 osób w ramach projektu pn. „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej Usługi społeczne 05.11.2019 12:00
ZZ.2110.567.2019.PKO Organizacja Spotkania Wigilijnego dla pracowników NASK-PIB w dniu 19 grudnia 2019r. Usługi społeczne 04.11.2019 12:00
ZZ.2111.585.2019.PKO[OSE2019] Organizacja w Częstochowie „Forum OSEregio” promującego program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Usługi społeczne 04.11.2019 10:00
ZZ.2111.518.2019.RST[OSE-B][OSE-D][OSE-S] Dostawa Mobilnych Pracowni Komputerowych Przetarg nieograniczony 06.12.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.498.2019.RST [EZD-RP] Dostawa oprogramowania specjalistycznego Przetarg nieograniczony 07.11.2019 10:00 powyżej progów unijnych
06/2019 Zapytanie o wartość szacunkową w zakresie dostarczenia oprogramowania służącego ewidencji czasu pracy Szacowanie wartości zamówienia 15.10.2019 15:00
ZZ.2111.485.2019.PKO[PIA][OSE2019] Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo (V części) Przetarg nieograniczony 08.10.2019 11:00
ZZ.2131.360.2019.RST [OSE-S] Dostawa media konwerterów Zasada konkurencyjności 30.07.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2131.298.2019.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019] Wdrożenie Systemu OSS wraz ze świadczeniem usługi chmury obliczeniowej w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 15.07.2019 12:00
do góry